Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Pozvánka na seminář pro pracovníky školních knihoven

SKIP ČR a Klub školních knihoven si dovolují pozvat pracovníky školních knihoven ZŠ a SŠ na celostátní seminář pořádaný u příležitosti Mezinárodního měsíce školních knihoven, který se uskuteční 17.10. 2012 v zasedacím sále Klementina (NK ČR). Bližší informace a program naleznete v připojené pozvánce.

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016