Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Soutěž – Jaká je vaše školní knihovna?

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016