Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Nabídka zajímavé besedy pro školy nebo školní knihovny

PhDr. Jana Semelková, knižní redaktorka, recenzentka a editorka knih pro děti nabízí besedu „OD RUKOPISU KE KNIZE – VYDÁVÁNÍ KNIH NENÍ JEN TISK A PRODEJ“

Beseda pro malé i velké se zaměřením na úlohu knižního redaktora při tvorbě knížky. Posluchači se během povídání dovědí všechny fáze, kterými musí projít text, než ho vidíme v podobě knihy. Beseda je zaměřena na úlohu knižního redaktora – jeho práce není naoko zřejmá, přesto když se „ošidí“, nese to následky. Posluchači se dozví, jak probíhá spolupráce redaktora s autorem, grafikem, ilustrátorem, korektorem. Přednášející využívá bohatých zkušeností z vlastní redakční činnosti z různých nakladatelství, ve kterých pracovala.

O Janě Semelkové

Absolventka Fakulty žurnalistiky Univerzity Karlovy, obor propagace. Od roku 1985 pracovala v různých nakladatelstvích. Prošla snad všemi posty (kromě práce ve skladu): byla postupně jazyková redaktorka, redaktorka, obchodní manažerka, manažerka Klubu mladých čtenářů, obchodní ředitelka i šéfredaktorka. Pracovala v těchto nakladatelstvích: Nakladatelství Svoboda bylo na začátku její kariéry, pak přišel Albatros a po něm Amulet, v nichž objevila krásu dětské knihy a začala se věnovat čtenářství a jeho propagaci, v Klubu mladých čtenářů psala reklamní texty, určovala náplň tohoto klubu a besedovala na školách a v knihovnách (někteří ji z této doby znají pod jménem Růžičková). Edice České televize a NAKLADATELSTVÍ XYZ byly na konci její zaměstnanecké cesty. V současné době je redaktorkou, propagátorkou čtenářství, reklamní textařkou a nakladatelka na volné noze. O knížkách, které připravuje pro čtenáře, informuje prostřednictvím webových stránek JaS nakladatelství: www.jasknihy.cz.

Beseda je vhodná pro děti od 10 let

Cena besedy:

3000 Kč /60 min bez DPH (DPH příslušné sazby)

Dopravné podle individuální dohody s pořadatelem (vzdálenost, veřejná doprava/vlastní vůz…)

Možný počet besed uskutečněný v jeden den – až 4

Kontakt:

PhDr. Jana Semelková, Brichtova 819/8, 152 00 Praha 5

Semelkova.jana@seznam.cz; jas.nakladatelství@seznam.cz

IČO: 87624184, DIČ: CZ6353111446

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016