Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 420
vanickova@npmk.cz

Ptejte se CŠKKŠKCČČDSPgK

Podpora dětského čtenářství

Čtenářské kluby

Nová škola o. p. s. vydává Metodický oběžník projektu Školní čtenářské kluby na 2. stupni ZŠ, kterým se snaží propojit základní školy s knihovnami, přivést ke knihám druhostupňové děti a zároveň seznámit pedagogy, knihovníky i zainteresované rodiče s metodami, které vedou k rozvoji dětského čtenářství a pomáhají vybudovat vztah dětí ke knihám.

V přiložených odkazech naleznete již třetí díl "První strany", níže v textu jsou pak uvedeny odkazy na předešlá dvě čísla. 

Jelikož se zabýváme podporou čtenářství i u prvostupňových dětí, dovolili jsme si přiložit ještě obecnější odkaz, pod kterým naleznete i další metodické texty.

První strana č. 1:
http://new.ctenarskekluby.cz/storage/app/media/prvni%20strana/prvni%20strana_1.pdf

První strana č. 2:
http://new.ctenarskekluby.cz/storage/app/media/prvni%20strana/prvni_strana_2.pdf

První strana č. 3:
http://csk.npmk.cz/sites/csk.npmk.cz/files/soubory/2017/Prvni_strana_3.pdf

Další metodické texty zaměřené především na prvostupňové děti: http://new.ctenarskekluby.cz/co-nabizime/dopisy-v-lahvi#

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016