Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Podpora dětského čtenářství

Čtenářské kluby

Nová škola o. p. s. vydává Metodický oběžník projektu Školní čtenářské kluby na 2. stupni ZŠ, kterým se snaží propojit základní školy s knihovnami, přivést ke knihám druhostupňové děti a zároveň seznámit pedagogy, knihovníky i zainteresované rodiče s metodami, které vedou k rozvoji dětského čtenářství a pomáhají vybudovat vztah dětí ke knihám.

V přiložených odkazech naleznete již třetí díl "První strany", níže v textu jsou pak uvedeny odkazy na předešlá dvě čísla. 

Jelikož se zabýváme podporou čtenářství i u prvostupňových dětí, dovolili jsme si přiložit ještě obecnější odkaz, pod kterým naleznete i další metodické texty.

První strana č. 1:
http://new.ctenarskekluby.cz/storage/app/media/prvni%20strana/prvni%20strana_1.pdf

První strana č. 2:
http://new.ctenarskekluby.cz/storage/app/media/prvni%20strana/prvni_strana_2.pdf

První strana č. 3:
http://csk.npmk.cz/sites/csk.npmk.cz/files/soubory/2017/Prvni_strana_3.pdf

Další metodické texty zaměřené především na prvostupňové děti: http://new.ctenarskekluby.cz/co-nabizime/dopisy-v-lahvi#

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016