Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Pohádky pro společné čtení

Svaz knihovníků a informačních pracovníků navázal pro Den pro dětskou knihu 2016 spolupráci s  projektem Pohádky pro společné čtení.

Projekt nabízí knihovnám:

  • Pohádkové dílny k jednotlivým pohádkám, tematicky zaměřené na roční období, svátky, významné dny, vznik knihy atd. podle přání.
    (program je přizpůsobený věku pro školní kolektivy, družiny, návštěvníky knihovny, rodiče s dětmi a také prostředí - v knihovně, venku v parku atd.).
  • Seminář pro knihovníky o dětském čtenářství a dyslexii
  • Seminář akreditovaný MŠMT pro pedagogy Pohádky pro společné čtení

Zaregistrujte své akce ke Dni pro dětskou knihu na - http://www.dendetskeknihy.cz/registrace-knihovny
Více informací naleznete na webu www.spolecnecteni.com
 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016