Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Seminář Biblioterapie s Marcelou Kořínkovou

SKIP ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR pro vás připravil seminář s Marcelou Kořínkovou z Knihovny Kroměřížska - Biblioterapie dne 22. září v Klementinu, učebna č. 145, začátek v 10.00 hod.

Biblioterapie jako další služba knihoven

Seminář seznámí účastníky s historií, vývojem a zejména smyslem biblioterapie. Představí ji jako podpůrnou psychoterapeutickou léčbu.
Zároveň se účastníci dozvědí, jak lze s biblioterapií aktivně začít a nabídnout ji jako další službu uživatelům v knihovnách. Součástí semináře bude i seznámení s kazuistikami klientů a konkrétní ukázky práce s texty.

Program - 1. část

  1. Pohled do historie BT
  2. Složky BT
  3. Kdy a komu BT pomáhá
  4. Jak začít s BT

Program - 2. část

  1. Příprava na práci s klientem
  2. Konkrétní příklady z praxe
  3. Odkazy na databáze BT knih

Účastnický poplatek činí 200,-Kč pro členy SKIP a 300,- Kč pro nečleny SKIP, přihlášky prosím posílejte na moji e-mailovou adresu:

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1

Tel: +420/221 663 333
email: roman.giebisch@nkp.cz

Národní knihovna ČR Praha

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016