Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Pracovní setkání knihovníků v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského

Ve středu 15. listopadu proběhlo tradiční Pracovní setkání s literaturou pro děti a mládež určené pracovníkům školních a dětských oddělení veřejných knihoven, které každoročně připravuje Pedagogická knihovna J. A. Komenského v Praze.

I v letošním roce byla účast vysoká, sešlo se 52 knihovnic školních i veřejných knihoven, které zde načerpaly náměty pro svou práci s dětským čtenářem.

Program zahájila vedoucí pedagogické knihovny PhDr. Magda Junková, byla představena nová pracovnice Centra pro školní knihovny Mgr. Jana Hudousková a potom už následovaly jednotlivé prezentace.

Cílem tohoto pravidelného setkávání knihovníků je podpora čtenářství a čtenářské gramotnosti a k tomu taky směřovala všechna vystoupení.

Pavlína Lišovská z Knihovny J. Mahena v Brně seznámila posluchače s Centrem dětského čtenářství a aktivitách na podporu čtenářství u dětí.

Markéta Poživilová z Knihovny města Hradce Králové informovala o celoročních čtenářských soutěžích, které knihovna pro zájemce organizuje (Cesta vesmírem, Lovci perel, Modrý Mauricius

Studentka Masarykovy univerzity v Brně Markéta Bulová vysvětlila posluchačům pojem „učící knihovník“ a ukázala, jak podporují studenti KISK dětské čtenářství v experimentální knihovně Na Křižovatce v Brně.

Dlouholetá pracovnice Městské knihovny A. Marka v Turnově Eva Kordová inspirovala kolegyně zajímavými aktivitami na podporu čtenářství, které knihovna organizuje napříč generacemi čtenářů.

Klub knihomolů aneb školní rok s knížkou nazvala své vystoupení paní Martina Kamenářová ze Základní školy Malešov a ukázala, jak rozvíjí čtenářskou gramotnost na 2. stupni základní školy, kde čtenářské aktivity již částečně zanikají pod náporem jiných zájmů dětí.

V odpoledním čase vystoupila spisovatelka Klára Smolíková a pozvala posluchače na Dobrodružnou výpravu za historií knihy, kde popsala své tvůrčí nápady, inspirace a knižní tvorbu.

Na závěr setkání Alice Košková z Pedagogické knihovny J. A. Komenského vyzvala pracovnice knihoven a jejich čtenáře k účasti v anketě „SUK – čteme všichni 2017“ a seznámila všechny přítomné s novinkami ve fondu Sukovy studijní knihovny literatury pro mládež.

Setkání se vždy vyznačují velmi přátelskou atmosférou, přijíždějí pracovnice školních i veřejných knihoven z celé republiky a velmi nás těší, že většina z nich přijíždí opakovaně.

Těšíme se na další setkání s nimi v roce 2018.

Radmila Indráková

Pedagogická knihovna J. A. Komenského v Praze

Prezentace ke stažení:

Ke zhlédnutí

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016