Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Pracovní setkání s literaturou pro děti a mládež

Pracovní setkání s literaturou pro děti a mládež určené pracovníkům školních a dětských oddělení veřejných knihoven se stalo v Pedagogické knihovně J. A. Komenského v Praze již tradicí.

Ve středu 14. listopadu 2018 se opět sešli pracovníci knihoven, kteří mají zájem o nové aktivity na podporu čtenářství, a kteří se chtějí dozvědět něco o nových knihách pro děti a mládež.

Všechny příspěvky byly sledovány s velkým zájmem a byly pro posluchače inspirací a motivací k jejich práci s dětským čtenářem.

V prvním příspěvku referovala Eva Bělinová o Školních čtenářských klubech a základních pilířích jeho fungování.

Na její příspěvek navázala Romana Ráblová ze ZŠ Provaznická v Ostravě-Hrabůvce a prezentovala aktivity ve čtenářském klubu, který vede ve své škole.

Studentka Masarykovy univerzity v Brně představila svůj výzkum na téma Informační vzdělávání předškolních dětí v knihovnách.

Dětský komiks a jak ho správně číst - o tom informovala Michaela Pexová z nakladatelství CREW. Přestavila také novinky z nakladatelství.

Jak se vyučuje mediální gramotnost za pomoci školní televize na Gymnáziu Příbram ukázala Edita Vaníčková. Její druhý příspěvek byl zaměřen na maďarské knihovnictví, protože se zúčastnila konference o školních knihovnách v Budapešti.

Po polední přestávce vystoupil ilustrátor Jiří Fixl se zajímavou přednáškou o tom, jak probíhá práce výtvarné redakce před vydáním knihy.

Novinky z dětské literatury přestavila Alice Košková a následovala informace Jana Krchova z nakladatelství PORTÁL o tom, jaký program připravuje nakladatelství pro pedagogy na základních školách.

Celé setkání proběhlo v příjemné pracovní a přátelské atmosféře. Velmi nás těší velký zájem ze strany knihovnic o toto každoroční setkání.

Těšíme se na další setkání v roce 2019.

 

Za organizátory:

Radmila Indráková

Pedagogická knihovna J. A. Komenského

Prezentace ke stažení:

Fotografie ze setkání: ShlížejícíPřihlížejícíPrezentujícíUkazujícíMluvícíStojícíS papíremZaměřena na cílVysvětlujícíV žádném případě ne karaoke

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016