Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Příručka pro školní knihovníky: modely, nástroje a praktické příklady ze Švédska

SKIP ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR pro velký zájem pro vás připravil další seminář se Zuzanou Helinsky - Příručka pro školní knihovníky: modely, nástroje a praktické příklady ze Švédska dne 5. května v Klementinu, učebna č. 145, začátek v 10.00 hod.

Zuzana Helinsky nedávno vydala knihu "Education is not an affair of 'telling' and being told, but an active and constructive process" a seminář bude určený primárně pro pracovníky školních knihoven, ale i všechny další zájemce. Školy i knihovny mají společný cíl - dosáhnout výborných studijních výsledků žáků a studentů. Seznámíte se s různými příklady a návrhy jak se může školní knihovna stát nedílnou součástí školních aktivit a jak se dá pracovat s propagací/marketingem. Tím, že se analyzuje organizace, její kultura, poslání, cíle, silné a slabé stránky, může být dobrým výchozím bodem pro strategii nejen školní knihovny

Účastnický poplatek činí 200,-Kč pro členy SKIP a 300,- Kč pro nečleny SKIP, přihlášky prosím posílejte na moji e-mailovou adresu:

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1

Tel: +420/221 663 333
email: roman.giebisch@nkp.cz

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016