Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Projekt kampaně Rosteme s knihou – Čtenář na jevišti 2018

Společnost Svět knihy vyhlašuje v rámci kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou 6. ročník projektu Čtenář na jevišti 2018, který je určený všem skupinám dětí a mladých lidí ve školách, v literárně-dramatických oborech, zájmových sdruženích a dalších kroužcích, jež mají zájem si vyzkoušet práci s knihou, zpracováváním literárního textu a přípravou scénického čtení.

Právě nyní se můžete do projektu také zapojit! Podívejte se na podrobné informace o projektu, pošlete svou přihlášku a pusťte se do příprav představení ve formě scénického čtení. Na vaši společnou tvůrčí, scénáristickou a hereckou aktivitu s knížkami se těší:

Svět knihy, s.r.o. 
Fügnerovo nám. 3 
120 00 Praha 2 
E-mail: info@rostemesknihou.cz 
www.rostemesknihou.cz
+420 224 498 464
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016