Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Mgr. Jana Hudousková
tel.: 221 966 416
e-mail: zc.kmpn(@)avoksuoduh

Ptejte se CŠKKŠKCČČDSPgK

Projekt Nový čtenář

Nový čtenář je projekt na podporu a rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti dětí pro základní školy (plakát).

Co je obsahem projektu?
Základem projektu je adaptivní test, který ověří úroveň čtenářské gramotnosti žáka. Možných úrovní je 6 – nečtenář, začátečník, průzkumník, objevitel, profík a specialista. Znalost úrovně je důležitá pro práci s návaznými materiály, aby mohl být přístup učitele co nejvíce individuální. Žák po otestování získá svou individuální zprávu s tipy na knihy vhodné pro jeho úroveň (kombinace oceněných knih, audioknih, osvědčených autorů a nových titulů), škola obdrží analytickou zprávu s přehledem úrovní ve třídě.

Rozvojové materiály jsou:
Mapa čtenářské gramotnosti – přesný popis dovedností v jednotlivých úrovních pro žáka a učitele.
• Připravené aktivity do hodin.
• Doporučené knihy a audioknihy pro jednotlivé úrovně včetně jejich anotace, ukázky a recenze
• Přehledné návody (jak s knihami pracovat).

Více informací na stránce www.scio.cz/ctenar.

Jak bychom mohli spolupracovat
Možnost A) Nabízet testování čtenářské gramotnosti v knihovně s informovaným knihovníkem. Buď v rámci akce anebo celoročně za předem domluvenou částku (podobně jako jiné placené služby v knihovně). Na základě výsledku by knihovna mohla nabídnout další spolupráci – např. zapůjčení doporučených knih, jak pracovat s knihou na základě metodiky apod. Materiály bychom knihovně dali k dispozici.

Možnost B) Knihovna by pracovala s našimi rozvojovými materiály v rámci klubů pro děti nebo při školních návštěvách. Rodiče a škola by byli upozorněni, že s materiály se lépe pracuje, pokud známe úroveň čtenářské gramotnosti dítěte a odkázat je na testování.  Materiály bychom knihovně dali k dispozici.

Mapa čtenáře | Plakát | Metodika | Ikony grafika úrovní

Kontakt:
Eliška Sovová, 724 922 698
Eliška Sovová - esovova@scio.cz

Projekt Nový čtenář

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016