Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 420
vanickova@npmk.cz

Projekt S knížkou do života /Bookstart/

Dne 1. března 2018 se uskuteční představení nového projektu S knížkou do života /Bookstart/ v 15.00 na pobočce Městské knihovny v Praze - Korunní 2160/68 Praha 10. Akce se zúčastní organizátoři projektu, partneři a sponzoři. Aňa Geislerová pokřtí novou audioknihu, která je součástí projektu! 

Součástí programu bude i praktická ukázka práce s dětmi v Městské knihovně v Praze, knihovnice čtou dětem pohádky, vypráví si o nich a na malé výtvarné dílně si s dětmi vyrobí drobnost, která jim doma připomene, jakou pohádku poslouchaly.

SKIP ČR se tímto projektem připojí k organizacím v téměř 20 zemích světa, kde tento projekt na podporu čtenářské gramotnosti úspěšně probíhá již 25 let. Je zaměřen především na spolupráci s rodiči nejmenších dětí a s těmito dětmi (0-6) a jeho cílem je podpora verbálních a komunikačních dovedností a čtenářství u dětí a pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost u rodičů. 

Pokud se chcete o projektu dozvědět více, potřebné informace naleznete na webu: http://skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/bookstart

a ve zvláštním čísle Bulletinu SKIP na adrese: http://skipcr.cz/dokumenty/zc_17-1.pdf

K pilotnímu projektu se v roce 2018 připojilo 120 knihoven a dárkové sety pro rodiče a děti budou vydány v nákladu 10 000 ks.

Ke stažení: tisková zpráva

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016