Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Publikace ČESKÉ DĚTI A MLÁDEŽ JAKO ČTENÁŘI 2017

Nakladatelství HOST ve spolupráci s Národní knihovnou ČR vydaly publikaci ČESKÉ DĚTI A MLÁDEŽ JAKO ČTENÁŘI 2017, autoři: Hana Friedlaenderová, Hana Landová, Irena Prázová, Vít Richter

http://nakladatelstvi.hostbrno.cz/nakladatelstvi/literarni-veda-a-historie/ostatni/ceske-deti-a-mladez-jako-ctenari-2017-1558

Publikace přináší podrobné výsledky opakovaného celostátního reprezentativního průzkumu provedeného Národní knihovnou v roce 2017. Průzkum navazuje na průzkum z roku 2013/14. Vedle čtenářství dětí ve věku 6 až 8 let je věnována pozornost i věkové skupině mládeže ve věku 15 až 19 let. Průzkum byl finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR.

Základní údaje o průzkumu jsou k dispozici i ve formě infografiky v češtině i angličtině na:

https://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/ctenarstvi-1/12_Cten.htm#pruzkumy

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016