Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 420
vanickova@npmk.cz

Seminář Čtenářská gramotnost a knihovny

Centrum dětského čtenářství Knihovny Jiřího Mahena v Brně ve spolupráci se SKIP ČR za finanční podpory Ministerstva kultury ČR zve na seminář Čtenářská gramotnost a knihovny, který pořádá dne 16. 5. 2018.

Nejen na odborné úrovni je třeba umět porozumět textu. S vedením ke čtenářské gramotnosti je vhodné začít od dětského věku. Na semináři si představíme různé aktivity na podporu čtenářské gramotnosti, jež je možné aplikovat při programech v knihovnách. Oba bloky semináře jsou připraveny jako praktické workshopy.

Podrobné informace a program naleznete na adrese http://www.kjm.cz/seminare-cdc.

Přihlásit se můžete vyplněním formuláře na https://goo.gl/forms/qW8tXKXSPgfJnhGE3.

Vložné na seminář je 200 Kč. Každý účastník hradí vložné zvlášť.

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016