Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Seminář Jak se učit (a naučit) cizí jazyk

SKIP ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR připravil seminář s Lucií Grmelovou – Jak se učit (a naučit) cizí jazyk dne 14. listopadu v Klementinu, učebna č. 145, začátek v 10.00 hod.

V semináři se zaměříme na techniky a nástroje, které vedou k úspěšnému zvládnutí cizího jazyka v co nejkratším čase - od teorie až k názorným ukázkám. Na praktických příkladech si ukážeme nejčastější chyby v organizaci času a ve vlastní náplni studia. Představíme podrobně několik úspěšných studijních modelů polyglotů, které přinášejí velmi dobré výsledky při spíše menší časové dotaci. V případě zájmu ze strany účastníků je možné rozvést také témata: paralelní studium více jazyků, paměťové techniky, aplikace vhodné ke studiu a další.

Program semináře:

  1. představení pyramidy úspěšného studenta (nutné teoretické předpoklady), typologie učení, typologie paměti
  2. jak se učí polygloti
  3. přestávka
  4. flashcards a další užitečné programy
  5. nastavení optimální jazykového plánu (podle počtu účastníků můžeme projít i individuálně)
  6. diskuse

Účastnický poplatek činí 200,-Kč pro členy SKIP a 300,- Kč pro nečleny SKIP, přihlášky posílejte na e-mailovou adresu: roman.giebisch@nkp.cz

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016