Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Seminář Literatura pro děti a mládež v novém miléniu

SKIP ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR připravil seminář s Radkem Malým - Literatura pro děti a mládež v novém miléniu dne 24. listopadu v Klementinu, učebna č. 145, začátek v 9.00 hod.

Přednáška představí aktuální českou literaturu pro děti a mládež v souvislostech literárního provozu, soudobých trendů i ve světovém kontextu.

Cíle

  • světové trendy v literatuře pro děti a mládež a jejich dopad na český literární provoz
  • představení produkce českých nakladatelství zaměřených na dětskou knihu
  • práce se zdroji: kde hledat informace o dětských knihách
  • otázka kritické recepce: literární ceny apod.
  • praktická lekce tvůrčího psaní zaměřeného na dětskou cílovou skupinu
  • nahlédnutí do autorské kuchyně

Informace o lektorovi:

Doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D.: vyučující na Univerzitě Karlově a na Univerzitě Palackého v Olomouci; badatel v oboru literatura pro děti a mládež; lektor tvůrčího psaní s přihlédnutím na dětskou cílovou skupinu; autor řady knih pro děti a mládež z různých žánrů (poezie, próza, dramatizace, překlady)

Účastnický poplatek činí 200,-Kč pro členy SKIP a 300,- Kč pro nečleny SKIP, přihlášky prosím posílejte na e-mailovou adresu: roman.giebisch@nkp.cz

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016