Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství VI. - „Nové cesty za dobrodružstvím“

Městská knihovna v Přerově a Muzeum Komenského v Přerově zvou na 6. ročník odborného semináře pro pracovníky knihoven, pedagogické pracovníky a studenty na téma Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství. Seminář finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.

Seminář se uskuteční ve středu 8. listopadu 2017 od 9.00 do 15.00 hodin v zasedací místnosti Magistrátu města Přerova, Smetanova 7 (dvorní trakt). Mapa konání semináře.

Bližší informace naleznete na www stránkách semináře nebo v pozvánce v PDF formátu. Přihlásit se můžete pomocí elektronického formuláře na adrese https://goo.gl/KrtZKy , a to do 31. 10. 2017.

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016