Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Současná literatura pro děti a mládež

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského pořádá v úterý 6. března 2018 akreditovaný kurz Současná literatura pro děti a mládež. Přednášející: PhDr. Jana Čeňková, Mgr. Alice Košková. Kurz se bude konat v budově Pedagogické knihovny, Jeruzalémská 12, Praha 1. Přihlásit se můžete do 23. února 2018 na koskova@npmk.cz

Vzhledem k tomu, že na závěr kurzu získáte osvědčení o absolvování akreditovaného kursu, jsou potřebné následující údaje: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození. Povinné údaje vycházejí z předpisu MŠMT viz  http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/osvedceni-2

Kurz v termínu 6. března 2018 je již zcela zaplněn!

Program kurzu

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016