Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Soutěž "Kamarádka knihovna"

Klub dětských knihoven SKIP vyhlašuje další (6.) ročník soutěže o nejlepší knihovnu pro děti v ČR "Kamarádka knihovna".

Pro tuto chvíli je nejdůležitější, že přihlášky do soutěže je nutno zaslat do 15. 6. 2016 na adresu SKIP, k rukám B. Štěpánové, Klementinum 190, 110 00 Praha 1.

Veškeré informace a pokyny naleznete na známém webu soutěže http://www.kamaradkaknihovna.cz/. Kromě papírové verze se odesílá i verze elektronická!

Všem zúčastněným budou dodány další informace a pokyny. Děti, které vyplní vysvědčení, budou letos odměněny vícekrát. A na lepší časy se blýská i pro vítězné knihovny.

Mediálním partnerem soutěže bude opět Český rozhlas, jedním z hlavních partnerů pak časopis Mateřídouška či firma Ceiba. Soutěž podpoří i další partneři. Vše bude průběžně zveřejňováno na webu.

Soutěž Kamarádka knihovna je tu pro všechny knihovny, které chtějí ukázat, jak skvělou práci s dětmi právě ony odvádějí! Pryč s falešnou skromností i zbytečnými obavami!

 

Těšíme se na Vaše přihlášky!

Za KDK SKIP

Zlata Houšková, garant soutěže

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016