Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Soutěž Zlatá stuha

Víte, jak vypadá Zlaté dítě?
Nezlobí a nežaluje?
Sedí tiše a usmívá se?
Třídí odpad?

Uzávěrka soutěže je 31. března 2017.

Zlatá stuha – Zlaté dítě

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016