Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Specifika práce s mladými lidmi v knihovnách

Na konci roku 2019 proběhl výzkum s knihovnami, které pracují s náctiletými a mladými lidmi (kategorie 13+). V následujícím textu představujeme výsledky výzkumu ukazující, jaká specifika tato práce nese, jaké potřeby mají mladí lidé i knihovníci, kteří s nimi pracují a na co je dobré se připravit, pokud se knihovna rozhodne věnovat skupině 13+ vyhrazený prostor či program. Mnohé závěry výzkumu se velmi týkají práce školního knihovníka a mohly by být cennou inspirací.

https://kisk.phil.muni.cz/aktualne/aktuality/specifika-prace-s-mladymi-l...

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016