Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

SKIP ČR vyhlásil devátý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. V období od listopadu 2016 do května 2017 připraví pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstav apod.). Těšíme se na vaše zprávy a fotografie! Ve školním roce 2016/2017 je to kniha spisovatele Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho 762 – Lapálie v Lampálii.

Přihlášky na webu - http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/knizka-pro-prvnacka-prihl...

Objednávky zpoplatnělých knih 20 Kč/ks spustíme v únoru !

Lapálie v Lampálii

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016