Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

SKIP ČR vyhlašuje devátý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílovou skupinou jsou žáci prvních tříd, protože autoři projektu si uvědomují, jak důležité je podchytit zájem o čtení a vyhledávání informací hned od prvních dnů školní docházky dětí. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. V období od listopadu 2016 do května 2017 připraví pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstav apod.). Těšíme se na vaše zprávy a fotografie!

Ve školním roce 2016/2017 vydáme knihu spisovatele a ilustrátora Martina Šinkovského Ticho 762 – Lapálie v Lampálii. V současné době velmi intenzivně hledáme finanční zajištění této akce, proto jsme opět navázali spolupráci s projektem Čtení pomáhá - http://www.ctenipomaha.cz/, kde každé dítě, které se zapojí do projektu, získá po přečtení některé ze seznamu vybraných knih kredit 50 korun, který bude moci věnovat na jeden z nominovaných dobročinných projektů. Mezi podporované projekty patří i Knížka pro prvňáčka. Naše charita bude spuštěna na přelomu roku a opět vás vyzveme k aktivizaci dětí pro náš projekt!

Ticho 762 - Lapálie v Lampálii

Veřejná knihovna musí být institucionálním členem SKIP ČR. Peníze potřebujeme na vydání co největšího množství výtisků knížky, aby mohlo být odměněno co nejvíce přihlášených dětí. Loni dostalo knížku 30 000 dětí. Projekt má za sebou úspěšných osm ročníků a za tu dobu se ho účastnilo více než 165 000 prvňáčků. Jen s vaší podporou budeme moci náš projekt realizovat! Objednávky knih spustíme v lednu 2017!

Formulář pro přihlašování a bližší informace na - http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/projekt-uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka/projekt-uz-jsem-ctenar-2013-knizka-pro-prvnacka-2016-2017

 
Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. 
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420/221 663 333
email: roman.giebisch@nkp.cz

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016