Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2018/2019

SKIP ČR vyhlašuje jedenáctý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Veřejná knihovna musí být institucionálním členem SKIP ČR. Pro jedenáctý ročník bude vydána kniha spisovatele Miroslava Tvrze a ilustrátorky Aleny Schulz – Kde se nosí krky.

Knihovnám a školám nabízíme možnost zakoupit jakýkoliv počet knížek za velmi přijatelnou cenu (20 Kč/kus). Tento údaj bude uveden v přihlášce do projektu, prosíme o jeho vyplnění. Pokud zásilka bude fakturována knihovně, tak poštovní činí 0 Kč, pokud bude fakturována škole, tak poštovné činí 90 Kč. Knihy zdarma v roce 2019 nebudou.

Veškeré nové informace o průběhu projektu budou průběžně uveřejňovány na webu SKIP a rozesílány prostřednictvím konference Andersen. Knihovny do projektu přihlášené naléhavě žádáme, aby se do elektronické konference Andersen přihlásily a průběžně sledovaly novinky o projektu uveřejněné. Zabráníme tak křížení a ztrátě informací.

Více informací naleznete na adrese https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/projekt-uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka.

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00   Praha 1

Tel: +420/221 663 333
email: roman.giebisch@nkp.cz
www.nkp.cz

 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016