Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Valná hromada a seminář pro pracovníky dětských odd. knihoven

Klub dětských knihoven SKIP srdečně zve všechny své členy a členky na pravidelnou Valnou hromadu, která se tentokrát uskuteční ve středu 31. října 2018 od 14:00 hodin v Knihovně Kroměřížska (Zlínský kraj).

Na Valnou hromadu ve dnech 1. a 2. listopadu 2018 naváže celostátní odborný seminář pro pracovníky dětských oddělení knihoven, letos zaměřený na terapeutickou práci s knihou. Ve čtvrtek 1. 11. (od 9:00 do 18:00) půjde o seminář s názvem „Skazkoterapie – archetypální příběh jako cesta k sobě samému“ pod vedením Mgr. Martina Dominika Polínka, Ph.D., z Univerzity Palackého v Olomouci. V pátek 2. 11. dopoledne od 8:45 do 9:15 naváže krátká prezentace projektu „Kluby Coder Dojo v knihovnách“ v podání Mgr. Vladany Pillerové z Národní knihovny ČR a Ing. Dany Calábkové z Vědecké knihovny Olomouc a dále od 9:20 do 11:20 seminář „Jak na biblioterapii v knihovnách“ v podání Marcely Kořínkové z Knihovny Kroměřížska. Součástí bude pro zájemce komentovaná prohlídka knihovny a města, společenský večer aj.

Účast na valné hromadě je bezplatná. Od účastníků odborného semináře bude vybírán jednotný příspěvek ve výši 400,- Kč.

 

Závazné přihlášky do 17. 10. 2018 na https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdafj8GE1YbsKhJ7XFJXOkqgo8YAo5Iwq6-z9sdU3l7gfFTOQ/viewform?c=0&w=1.

 

K programu odborného semináře:

„Skazkoterapie – archetypální příběh jako cesta k sobě samému“

Skazkoterapie (z rus. cказкa - pohádka) patří k expresivním terapiím využívajícím pohádkových metafor nejen k rozvoji osobnosti, ale také k léčbě psychických nemocí. Tato expresivně-formativní disciplína je systematicky uplatňována především v Ruské federaci.

Workshop nabídne:

  • vhled do teoretických základů skazkoterapie,
  • možnosti práce s pohádkovým hrdinou v rámci sebepoznání,
  • ukázku skazkoterapeutických metod a technik, které mohou být využity i v rámci zážitkové pedagogiky v knihovnách.

Lektor: Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D.

Terapeut, speciální a divadelní pedagog, odborný asistent na Ústavu speciálněpedagogických studií Univerzity Palackého v Olomouci. Skazkoterapeutické metody využívá především v terapeutické práci s klienty s psychickými problémy. Úzce spolupracuje s prezidentem mezinárodní skazkoterapeutické asociace I. V. Vačkovem z Moskvy.

 

Ubytování v Kroměříži:

Helena Šlesingerová, předsedkyně KDK SKIP
Kateřina Pechová, tajemnice KDK SKIP

E slesingerova@plzen.eu
T +420 378 038 200
M +420 724 253 627
W www.knihovna.plzen.eu
Knihovna města Plzně, p. o.
B. Smetany 13, 301 00 Plzeň
 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016