Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Vyhodnocení 8. ročníku česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy

Vyhodnocení 8. ročníku česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia Záložka do knihy spojuje školy: Tajuplný svět knižních příběhů, který uspořádala Slovenská pedagogická knihovna v Bratislavě ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně v říjnu 2017, a to u příležitosti Mezinárodního měsíce školních knihoven.

Ke stažení:

SPK
KJM

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016