Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Vyšlo další číslo časopisu PRVNÍ STRANA

Nová škola, o. p. s. vydala v květnu 2018 mimořádné číslo projektového metodického oběžníku PRVNÍ STRANA, kde naleznete inspiraci pro práci s poezií.

Následuje běžné 6. číslo vydané v září – oběžník kolegiální podpory v projektu Školní čtenářské kluby na 2. stupni ZŠ.

Přečtěte si!

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016