Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Vzdělávací akce pro pracovníky školních knihoven

SKIP ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR připravil

workshop pro pracovníky školních knihoven a všechny zájemce o tuto problematiku

se Zuzanou Vlčkovou dne 10. listopadu v Klementinu, učebna č. 145, začátek v 9.30 hod.

PROGRAM:

1. Blok bude věnován otázkám technického charakteru jako jsou cíle současné ŠK, právní rámec, financování, knižní fond, role a osobnost knihovníka, komunikace uvnitř školy, jak na to…

2. Blok bude o sdílení aktivit školních knihoven – vzdělávací programy, soutěže, akce, čtenářské kluby, podpora čtenářské gramotnosti…

 

Účastnický poplatek činí 200,-Kč pro členy SKIP a 300,- Kč pro nečleny SKIP, přihlášky prosím posílejte na e-mailovou adresu: roman.giebisch@nkp.cz.

 

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

Národní knihovna ČR

Klementinum 190

110 00 Praha 1

Tel: +420/221 663 333

email: roman.giebisch@nkp.cz

www.nkp.cz

SKIP Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016