Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Vzdělávání pro knihovníky v oblasti informačních technologií

Kurz Specialista informačních technologií pro veřejnost, který v rámci VISKu 2 pořádá MKP.

Anotace kurzu: Specializovaný kurz naučí účastníky pokročilé znalosti práce s online nástroji (programy, aplikace, rozhraní) a zároveň si osvojí způsoby, jak pracovat s informacemi v online prostředí.

Kurz se zaměří na tyto oblasti:

  1. práce s ověřováním informací v online médiích,
  2. mobilní technologie (smartphony, tablety, čtečky a aplikace),
  3. online kancelářské programy (Google, Office 365),
  4. práce s fotkami a audiovizuálními dokumenty (principy úprav, programy, využití na sociálních sítích)
  5. základy programování (Ozoboti)

Kurz je nutno absolvovat celý, není možné ho dělit a jednotlivé učební dny

jsou: 21. a 22. 3., 4. a 5. 4., 16. a 17. 5.

Začátek vždy v 8h a celková hodinová dotace pro kurz je 25 hodin.

Přihlašování a doplňující informace prosím na adrese lukas.dlabac@mlp.cz

Městská knihovna v Praze
Mariánské náměstí 1, 115 72 Praha 1
telefon 222 113 417, mobil 734 860 913
www.mlp.cz

 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016