Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

WORKSHOP „JAK NA ČTENÁŘSKOU DÍLNU“

Od září nás čekají další pravidelné workshopy „Jak na čtenářskou dílnu“, které pořádá naše Pedagogická knihovna J. A. Komenského.

První téma se bude týkat literatury pro děti a mládež, které řeší emoce a jak je zvládat, skrze příběhy pomáhají dětem s psychohygienou.

Ve studovně knihovny se sejdeme v pondělí 19. září od 14:30 do 16:00, v úterý 20. 9. pak téma zopakujeme v online setkání, ve stejném čase 14:30 - 16:30.

Rezervace prosím na tento mail vanickova@npmk.cz a nezapomeňte uvést informaci, zda se objednáváte na pondělní /osobně/ či úterní /online/ termín.

Těšíme se na vás a přejeme radostné vykročení do nového školního roku.

Termíny 1. pololetí 2022/2023:

19. a 20. září -  Téma: emoce a jejich zvládání (pondělní termín v knihovně, úterní online)

10. a 11. říjen -  Téma: vztah dítěte a zvířete (pondělní termín v knihovně, úterní online)

21. a 22. listopad -  Téma: humor v dětské literatuře (pondělní termín v knihovně, úterní online)

12. a 13. prosinec - Téma: tvorba hodnot v dětské knize (pondělní termín v knihovně, úterní online)

16. a 17. leden- Téma: moderní a etnografické pohádky (pondělní termín v knihovně, úterní online)

Čas vždy od 14:30 do 16:00 hodin

 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016