Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 420
vanickova@npmk.cz

XXIV. ročník literární a XXII. ročník výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové – výzva

Do účasti v soutěži se mohou zapojit žáci základních a středních škol, gymnázií a učilišť, přičemž počet zasílaných děl z jedné školy není nijak omezen. Práce musí být předány nebo odeslány do Památníku Terezín nejpozději do 13. dubna 2018. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 6. června 2018 v Terezíně. Výherci získají řadu věcných cen i peněžní odměny. Uděleny budou i zvláštní Ceny dr. Erika Poláka, financované Terezínskou iniciativou.
 
Další informace a podmínky soutěže: https://www.pamatnik-terezin.cz/souteze-2018
 
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016