Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 420
vanickova@npmk.cz

Záložka do knihy spojila českou a slovenskou školu

Základní škola Zborovská Tábor je sídlištní škola se sportovním zaměřením, hlavní spolupracující sporty jsou fotbal a hokej. Nabízíme rovněž několik zájmových kroužků, ve kterých mohou děti trávit volný čas. K dispozici máme 4 tělocvičny, odborné učebny, keramickou dílnu, školní kuchyňku, počítačové učebny. Navštěvuje ji přes 800 žáků.

Já jsem učitelka s aprobací český jazyk a občanská výchova. Ve škole již třetím rokem vedu Čtenářský klub. Společně si čteme, vyprávíme o zajímavých knižních novinkách, připravujeme programy pro mladší spolužáky. V druhém pololetí školního roku se vždycky věnujeme většímu projektu. V loňském roce jsme vyráběli skřítky a tvořili jejich příběhy, pozvání na slavnostní vernisáž přijala i místostarostka města Tábora - Ing. Michaela Petrová, která se účastní i pasování prvňáčků na čtenáře, nebo je patronem Noci s Andersenem. Z toho je patrné, že i vedení města podporuje tyto aktivity a účastní se jich. Letos už pracujeme na kresbách andělů a literárně dotváříme jejich poselství.

Rozvoji čtení a čtenářské gramotnosti se věnujeme i v hodinách českého jazyka. Ve třídách máme knihovničky a děti si o přestávkách a v hodinách literatury mohou knihy volně půjčovat. V mé třídě máme k dispozici i knihy ve slovenském jazyce. Kromě čtení některé texty s dětmi dramatizujeme. Velmi je zaujaly třeba bajky, v letošním roce Faust. Další zajímavou zkušeností bylo tvoření pohádky v komiksu a následná výstava. Nedílnou součástí je i projekt Noc s Andersenem, kdy do školy zvu zajímavé osobnosti, které s dětmi besedují o svém vztahu ke knihám, oblíbených dětských knížkách a i o svých profesích. Školu tak kromě starosty navštívila akademická malířka, profesionální fotograf, hasič, záchranář, majitelka domu pro staré a nemocné koně. Všechny tyto akce mají dětem ukázat, že čtení je přirozená součást života a čtou nejen paní učitelky, ale i veřejně činní lidé různých profesí. Dlouhodobě jsme zapojeni do celostátního projektu Čtení pomáhá.

ČESKO-SLOVENSKÝ PROJEKT ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY

Výměna záložek se Základní školou a mateřskou školou - Stará Bystrica(2010)

Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spojuje školy byl přirozeným vyústěním všech těchto aktivit. Zapojeni jsme od roku 2010. V ten rok jsme do Staré Bystrice, nedaleko Těrchové zaslali 260 záložek. Záložky byly zdobené různými technikami, některé byly velmi pracné, některé nápadité a originální, na některých byla dokonce uvedená adresa žáka. Začalo dopisování a první nesmělé kontakty.

Po této výměně vyšel v listopadu 2010 obsáhlý článek v regionálním tisku Táborské listy, který s projektem seznámil širokou veřejnost.

Postřehy dětí z naší školy:

„ Na mojí záložku se ozvala Alžběta. Napsala mi, že jí přezdívají Bebe, chodí do osmičky, má mladšího bratra, hraje ráda fotbal a občas se i učí. Už jsme si vyměnili mailové adresy, určitě si budeme psát i dál.“ Prozradil Martin Dvořák ze 7. třídy.

„Dostala se mi do ruky záložka s lupínky růží. Díky ní jsem se skamarádila s Nikol. Napsala mi, že její maminka pěstuje růže a ty lístky jsou z květů na jejich zahrádce. Po prvních řádcích jsme si padly do noty. Obě máme rády přírodu, zvířata, chodíme do lesa, jezdíme na kole a chodíme na koupaliště. Nikol poslala několik záložek, ale jen jedna byla s látky růží,“ rozpovídala se šesťačka Jacqueline Bauerová. „Už se těší, až ve schránce najde další opravdový dopis ze Slovenska.“

žáci
Naši žáci v místní knihovně

Výměna záložek se Základní školou na ulici Gábora Bethena v Nových Zámcích(2011 – 2012)

Další rok se partnerským městem Tábora staly Nové Zámky. Využila jsem této skutečnosti a požádala jsem odbornou garantku česko - slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy Mgr. Rozálii Cenigovou, zda by výměna nemohla proběhnout právě s tímto městem, což se podařilo. A protože vedení města Tábora bylo tehdy velmi vstřícné, bylo mi umožněno, společně s pracovníky odboru školství, mládeže a tělovýchovy, záložky 4. listopadu 2011 osobně předat v Základní škole na ulici Gábora Benthena. Prohlédli jsme si školu, navštívili některé třídy. Odpoledne nás děti provedly městem. Přijetí bylo srdečné, v některých třídách až dojemné. Bylo vidět, že jsou naší návštěvou potěšeni. S paní ředitelkou jsme diskutovali o možné spolupráci.

 V roce 2012 se záložkami do stejné školy putovaly i ilustrace českých pohádek, spolupráce pokračovala. Žáci naší školy vyzdobili velkou plátěnou tašku podpisy, uložili do ní záložky. Také kreslili a malovali ilustrace českých pohádek. Ty jsem také vezla. Rok 2012 byl pro mne jako školní koordinátorku česko-slovenského projektu velmi výjimečný. Přijal mne tehdejší primátor města a během slavnostní večeře jsme diskutovali nejen o záložkách, ale i o další možné spolupráci.

Výměna záložek se Základní školou na ulici Nábrežná v Nových Zámcích (2013 – 2017)

A tak hned v roce 2013 někteří žáci Základní škola na ulici Nábrežná v Nových Zámcích spolu s ředitelem Mgr. Robertem Rudinským navštívili naše město Tábor. Během sportovního klání se děti mohly více poznat a spřátelit.


Naši přátelé z Nových Zámků

 

Od toho roku už záložky vyměňujeme výhradně s nimi. Součástí spolupráce následující rok byla i výstava v naší škole o Slovensku a Nových Zámcích. Děti se tak měly možnost seznámit s městem, jeho historií a architekturou. Požádala jsem Mgr. Zuzanu Petikovou, školní koordinátorku česko - slovenského projektu a učitelku slovenského jazyka, o zaslání knížek ve slovenštině. Ráda mi vyhověla. Součástí naší expozice byly nejen knihy, ale i kalendáře a kulturní ročenky, ty nám věnovala Mgr. Rozália Cenigová, odborná garantka česko - slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy, s tou jsem měla možnost se seznámit na Pracovním setkání školních knihovníků v Praze. Jako poděkování za ochotu a vstřícnost jsme zaslali naší partnerské škole i prezentace o našem městě, historii a pamětihodnostech, které jsme tvořili v rámci výuky občanské výchovy.

výstavka
Výstavka v naší škole o Nových Zámcích

 

V roce 2017 se do práce na záložkách zapojilo 653 našich žáků. A protože jsme větší škola než ta v Nových Zámcích, některé slovenské děti vyrobily ochotně i dvě, aby se na české straně na všechny dostalo. Zvláště menší děti jsou netrpělivé a chodí se ptát, kdy už záložky dorazí, moc se na ně vždy těší. Zapojují se i prvňáčci a právě tahle záložka je většinou první, kterou mají ve Slabikáři. Záložky nejdříve vystavuji v pobočce místní knihovny, kde si je mohou prohlédnout všichni čtenáři, včetně našich žáků. Spolu s nimi dopis, který nám posílá ředitel školy- Mgr. Robert Rudinský. Víme tedy, jak práce probíhala, jaké úspěchy škola v minulém roce dosáhla, co je u nich nového. Posílá i dárek – tričko s logem školy, které u nich dostává každý prvňáček.

dárky
Dárky od našich přátel z Nových Zámků

 

Letošní rok žáci devátých tříd tvořili vlastní básně. Jejich sbírku samozřejmě zaslali do školy v Nábrežné ulici.

Ukázky ze Sbírky básní

Aneta
Moje všechno / Aneta Budínová         

Milovali mě od chvíle kdy jsem otevřela oči,

přestože jsem se narodila v noci.

Stáli při mě v dobrém i zlém,

I když to občas vůči nim nebylo vůbec fér.

 

Občas zapomínám co pro mě dělají,

ale i tak za mě všechny průšvihy rovnají,

Nikdy jim to nebudu schopná splatit.

 

Možná tím, že se budu v životě hodně snažit,

možná tím, že jim nikdy dveře nepřivřu

a budu tu pro ně dokud sama nezemřu.

Milovat je budu navždy a stále,

i když jednou jim budu muset mávat k nebeské bráně.

I když nejtěžší nepřítel je čas,

my shlédneme se jednou zas.

 

A víš o kom tady vůbec mluvím?...

...Nevíš?

Tak přemýšlej a  možná ti to jednou povím...

 

Lukáš
Nemoc / Lukáš Veřtát             

,,Máte rakovinu levé plíce“

Tato věta mě zlomila na kolena.

Tato věta mě rozbrečela.

Tato věta mě dostala na samotné dno.

 

Ležím v nemocnici úplně bezmocný.

Ležím v nemocnici úplně bezbranný.

Jsem plešatý… Ostříhali mě.

Na hlavě mám jen šátek a přístroje.

 

Jsem tu jen já a moje postel

A já věděl, že mě za chvíli čeká kostel.

Nezmůžu s tím nic, to je můj osud.

Neuvědomil jsem si cenu života, až doposud.

 

Zavřel jsem oči, slyším kroky.

Byla to moje smrt a moje roky.

Sedla si vedle mě, cítil jsem její dech.

Můj osud znala nazpaměť.

 

,,Je čas“ řekla a tak odcházím.

Ví vůbec odkud pocházím?

Procházíme chodbou, se všemi se loučím,

A já věděl, že tím to končí.

Vlastně konec to není.

Ještě mě čeká kostel, kde zvony zní.

Kde se se mnou naposledy všichni loučí.

Kde můj život jednou pro vždy končí…


ZÁVĚR

S paní Mgr. Zuzanou Petikovou, školní koordinátorkou česko - slovenského projektu a učitelkou slovenského jazyka, komunikujeme i během roku, sdělujeme si některé nápady pro další spolupráci, profesní poznatky, posíláme přání k Vánocům. Moc rády bychom v budoucnu uskutečnily společné setkání našich dětí.

ADRESA A E-MAIL

Mgr. Marcela Bauerová

Základní škola

Zborovská 2696

390 03 Tábor

Česká republika

e-mail: bauerova.marcela@zszborovska.cz

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016