Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Pracovní setkání knihovníků

Ve středu 23. listopadu 2016 proběhlo tradiční pracovní setkání s literaturou pro děti a mládež, které je určené pracovníkům školních a dětských oddělení veřejných knihoven. Každoročně ho organizuje Pedagogická knihovna J. A. Komenského.

Ve společenském sále Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského se sešlo 50 zájemců z řad knihovnic, které se zajímají o nové aktivity a poznatky v práci s dětským čtenářem.

Bohatý program zahájila vedoucí pedagogické knihovny PhDr. Magda Junková a potom už následovaly jednotlivé prezentace zaměřené na podporu čtenářství:

Odpolední program vyplnili:

  • Eva Sedláčková z nakladatelství Host, Brno informovala o novinkách v literatuře pro děti a mládež
  • Alice Košková z Pedagogické knihovny J. A. Komenského seznámila posluchače s novinkami ve fondu Sukovy studijní knihovny literatury pro mládež (9,1 MB) a vyhlásila anketu „SUK – Čteme všichni 2016“
  • Ilustrátor Jiří Fixl odpověděl na otázku Je ilustrace důležitá?

Celé setkání provázela přátelská atmosféra, účastníci si mohli prohlédnout spoustu zajímavých knih - novinek dětské literatury a letos poprvé také ukázky originálních ilustrací. Všichni si odnášeli zápisníky plné podnětů k jejich další práci s dětským čtenářem.

Organizátory těší pozitivní ohlasy na letošní setkání. Rádi se všichni sejdeme zase v příštím roce.

Radmila Indráková
Pedagogická knihovna J. A. Komenského

Pár fotografií ze setkání:

čtení sál Nataša přednášení přednášení obecenstvo sál povídání

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016