Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Informace pro školy

Právě vychází nové 155. číslo časopisu Makovice s tématem máci, Alenka a doly. Opět na vás čekají hádanky, křížovky, doplňovačky a spousta zajímavých informací.

S časopisem můžete pracovat nejen doma, ale i ve škole, školní družině nebo školní knihovně.

čti
Makovice

Knihovnický kurz pro pracovníky školních knihoven

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě (MSVK) opět připravila pro pedagogy – vedoucí školních knihoven – kurz, který je seznámí se základy odborné knihovnické práce.

Dvoudenní prezenční kurz obsahuje nejen informace o činnostech potřebných k řádnému vedení školní knihovny, ale také seznámí účastníky s nejnovějšími trendy vedoucími k práci školní knihovny jako moderního informačního centra školy, vč. informací o formách informačního vzdělávání žáků s využitím možností školní knihovny (v rámci Vašich rámcových vzdělávacích programů).

Kurz se bude konat ve dnech 19. 9. a 26. 9. 2013 v Regionálním výukovém centru MSVK.

čti
MSVK

Záložka do knihy spojuje školy

Pedagogická knihovna J. A. Komenského v Praze ve spolupráci se Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislavě bude v říjnu 2013 vyhlašovat 4. ročník mezinárodního projektu Záložka do knihy spojuje školy.

Cílem projektu je navázání kontaktů a spolupráce mezi českými a slovenskými školami, seznámení s životem dětí na Slovensku a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih, které děti vytvoří libovolnou technikou.

Projekt může být také využit v plnění ŠVP, zařazen do průřezových témat nebo do celoškolních projektů. Podrobné propozice projektu a elektronickou přihlášku obdrží školy na začátku září se zahájením školního roku 2013/2014.

Mgr. Radmila Indráková
Centrum pro školní knihovny
Pedagogická knihovna J.A. Komenského

čti
Záložky

Výhodná nabídka z nakladatelství JaS pro školy, školní a veřejné knihovny

Připomínáme produkci, kterou právě teď nabízí nakladatelství JaS školám a knihovnám s třicetiprocentní slevou. Navíc, objednáte-li čtyři knihy a více, nebudete platit poštovné a balné ve výši 100 Kč. Objednávky vyřizují do pěti pracovních dnů, knihy zasílají doporučeně a na fakturu, která je přiložena v zásilce (v případě požadavku zasílají na dobírku).

čti
JaS

Týden čtení dětem

Slavnostní zahájení 3. ročníku Týdne čtení dětem v předposlední květnový den odstartuje týdenní svátek dětí a literatury.

Od 1. do 7. června uskuteční řada pozoruhodných akcí. Program 3. ročníku Týdne čtení dětem v různých městech je postupně zveřejňován na stránkách www.celeceskoctedetem.cz.

Tags: 
čti
Týden čtení dětem
Celé Česko čte dětem

Knihovnám a školám

Monika Le Fay, rodným jménem Monika Elšíková, spisovatelka a režisérka.

www.lefay.cz

Vydává knihy a píše scénáře, občas hraje epizodní role a v jednom filmu i zpívala.

Témata, kterými se nejčastěji zabývá, jsou ochrana dětí a zvířat, lidská práva, totalitní ideologie a rasismus.

Její kniha Bubu o opuštěném chlapci je doporučenou literaturou v čítance.

Nabízí knihovnám a školám knihy se slevou.

Pokud máte zájem o besedu s Monikou Le Fay, ozvěte se na email: monika@lefay.cz.

Tematické okruhy diskusí:

  • Ochrana práv dětí a zvířat, výchova proti rasismu (mladší děti).
  • Totalitní minulost české společnosti (pro starší děti).

V rámci diskuse lze promítnout také některé filmy autorky týkající se tématu.

Tags: 
čti
Monika Le Fay

Velká dubnová soutěž

Nakladatelství JaS vyhlašuje „velkou dubnovou soutěž“, které se mohou zúčastnit malí i velcí.

Tags: 
čti
Nakladatelství JaS

ČTENÍ POMÁHÁ pomáhá knihovnám

Zapojte ČTENÍ POMÁHÁ do svých aktivit pro děti. Je to zajímavý způsob motivace ke čtení, který může pomoci nejen dětem, ale také knihovnám.

čti
Čtení pomáhá

Nabídka volných míst v kurzu knihovnického minima

Dovolte mi nabídnout Vám volná místa v Kurzu knihovnického minima, který je určen především začínajícím knihovníkům a pracovníkům bez odborné kvalifikace.

čti

Stránky

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016