Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Soutěž Vícejazyčnost je bohatství

Vážení partneři a příznivci soutěže Vícejazyčnost je bohatství a časopisu Kamarádi.

Dne 1. 9. vypukla naše dětská soutěž na podporu čtení a psaní v druhém jazyce.

Soutěž je určena dětem, které pocházejí z jazykově smíšených rodin, národnostních menšin, mají zahraniční kořeny nebo komunikují vedle češtiny v dalším jazyce.

Do soutěže se mohou zapojit jak jednotlivci, tak i celé třídy nebo skupiny.

čti
Kamarádi

Seminář

Klub školních knihoven SKIP, Národní institut pro další vzdělávání – krajské pracoviště Zlín a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně zvou pracovníky školních knihoven Zlínského kraje na seminář

Aktuální trendy v oblasti školních knihoven 26. 11. 2014

Obsahově bude seminář zaměřen na:

čti
seminář

Záložka do knihy spojuje školy

Vážená paní ředitelko, pane řediteli, vážení učitelé a kolegové školní knihovníci,

rok uběhl jako voda a my zahajujeme 5. ročník projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia Záložka do knihy spojuje školy: moje oblíbená kniha.

Základní informace o projektu jste obdrželi v červnu a nyní připojuji pozvánku s termíny a elektronickou přihlášku. S dotazy se můžete obrátit na kontaktní osobu indrakova@npmk.cz.

Informace o projektu

čti
5. ročník projektu Záložka do knihy spojuje školy

Školní čtenářské kluby

Na stránkách Centra pro školní knihovny jste již měli možnost seznámit se s projektem Brána ke vzdělávání : školní čtenářské kluby. Pokud vás projekt zaujal, nabízím tematickou rešerši, kde najdete zajímavé články o tomto projektu v časopisech Rodina a škola, Kritické listy nebo Bulletin SKIP.

Ke stažení:

čti
Čtenářské kluby

Honzík a Mařenka se vydávají do světa

Pozvánka na zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi na téma „Rodina jako první univerzita dítěte“ s názvem Honzík a Mařenka se vydávají do světa, které se bude konat v pátek 5. 9. 2014 od 14 do 18 hod v centru Prahy v parku Kampa. Akci pořádá v rámci celoroční kampaně Křídla a kořeny naší rodiny Síť MC ve spolupráci s KC Kampa, společností Scio a dalšími partnery.

čti
Honzík a Mařenka

Kritická místa čtenářské gramotnosti z pohledu výzkumu

Zveme vás na odborný seminář Kritická místa čtenářské gramotnosti z pohledu výzkumu.

Seminář je pořádán v rámci řešení projektu UNCE (Univerzitní výzkumná centra Univerzity Karlovy v Praze) dne 19. 6. 2014

Bližší informace na http://www.pedf.cuni.cz/files/file/PR/UNCE06.pdf

čti
Pozvánka

Hra Tajemství vojenského kufříku

Vojenský historický ústav Praha připravil pro všechny zájemce o historii z řad žáků a studentů interaktivní hru k příležitosti 100. výročí vypuknutí 1. světové války - Tajemství vojenského kufříku. Celá hra je věnována působení vojáků z českých zemí na bojištích 1. světové války. Rakousko-Uhersko, ke kterému tehdy Země Koruny české patřily, postavilo do pole několik milionů vojáků. Kromě těch, kteří bojovali v rakousko-uherské armádě, se také menší počet našich vojáků zapojil do bojů na opačné straně.

čti
Tajemství vojenského kufříku

Čtenářské kluby na veletrhu Svět knihy

Školní čtenářské kluby budou na veletrhu Svět knihy v Praze organizovat čtenářskou a výtvarnou dílnu.

Srdečně zvou ve čtvrtek 15. května učitele, knihovníky a rodiče od 13 do 13.50 na čtenářskou dílnu.

V neděli od 11 do 11.50 zvou děti a jejich rodiče na výtvarnou dílnu Prahou kráčí lev (a my s ním). Dílnu povede ilustrátorka knihy Michaela Kukovičová.

Ke stažení: Pozvánka

čti
Čtenářské kluby

Spolupráce knihoven a škol v projektu Brána ke vzdělávání – Školní čtenářské kluby

loga
V projektu Školních čtenářských klubů spolupracují pedagogové ze 13 základních škol sídlících v různých městech a obcích po celé České republice s knihovníky tamějších veřejných knihoven. Jako vedoucí čtenářských klubů působí ve většině případů dvojice pedagog – knihovník. Jejich součinnost se osvědčuje, neboť každý z nich vnáší do práce s dětmi dovednosti ze svého oboru.

čti
Čtenářské kluby

Školou ve Zborovské se proháněl jelen se zlatými parohy

V pátek 4. dubna se již počtvrté konala noc s Andersenem v ZŠ Zborovská v Táboře. Ve škole nocovalo 180 dětí.

Tento večer se vždy nese v duchu pohádek a kouzel. Zveme patrony, kteří prvňáčky pasují na čtenáře a vyprávějí jim o svém vztahu ke knihám a četbě. V minulosti tak naše děti navštívil i starosta města Ing. Jiří Fischer nebo MUDr. Milan Rytíř.

Pro děti jsou tyto okamžiky nezapomenutelné. Komu z nás četl samotný starosta?

čti
Noc s Andersonem

Stránky

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016