Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Princezna a princ české pohádky

Byl vyhlášen 8.ročník celorepublikové soutěže mluveného slova, fantazie a improvizace „Princezna a princ české pohádky“, který je zaměřen na podporu čtenářské gramotnosti.

Soutěž probíhá ve čtyřech kolech. Termíny pro jednotlivé kategorie jsou 13. nebo 27. dubna, 8. nebo 15. června, 19. října a finále je 14.prosince.

Místo konání: secesní sál Hl. nádraží Praha, Wilsonova ul. 8. Vždy od 10 hodin.

Odborná porota: Naďa Konvalinková, Miroslav Dvořák a Galla Macků (profesoři z pražské konzervatoře) a spisovatelka, ilustrátorka a malířka Inka Delévová.

čti
Princezna a princ české pohádky

Soutěž pro žáky s Metaforou: Vytvoř pražské strašidlo

Bojíte se rádi? A chtěli byste vyhrát krásnou knížku, se kterou se můžete bát v ulicích Prahy?

Soutěžte s námi o novou půvabnou publikaci MAGICKÁ PRAHA: QR PRŮVODCE.

čti
Metafora

Projekt Brána ke vzdělávání : školní čtenářské kluby slaví druhé narozeniny


O projektu školních čtenářských klubů, jeho nosné myšlence a cílové skupině dětí, pro které je určen, jste se zde mohli dočíst již dříve.

Dnes máme za sebou dva roky práce s dětmi ve čtenářských klubech při 13 základních školách po celé ČR, a dovolím si konstatovat, že práce velmi úspěšné. Realizačnímu týmu z pražské neziskové organizace Nová škola, o.p.s. spolu se zhruba pěti desítkami pedagogů a knihovníků z místních knihoven se postupně daří vést děti ke čtenářství. Děti zjišťují, že čtení není nudná, samotářská a podivínská záležitost, ale že jim může přinášet i radost. A čtou-li pro radost, mají našlápnuto k lepším školním výsledkům, a to nejen v předmětu český jazyk, ale kupodivu například i v matematice, jak potvrzují nedávno zveřejněné výsledky výzkumu čtenářské gramotnosti, realizovaného University of London.

čti
Čtenářské kluby

Soutěž Čteme s kamarády

Soutěž Čteme s kamarády pořádá dětský časopis Kamarádi - časopis pro vícejazyčné děti a multikulturní výchovu. Časopis je umístěn na kamaradi.zaedno.org a to ve verzi pro PC a tablet.

čti
Soutěž Čteme s kamarády

České děti jako čtenáři 2013

Jak často děti čtou knihy? Čtou dívky více než chlapci? Proč děti nečtou více? Co ovlivňuje dětské čtenářství? Čemu se děti nejčastěji věnují ve volném čase?

Odpovědi na tyto a další otázky najdete ve výsledcích průzkumu Čtenářství obyvatel ČR 2013.

Jsou zde informace o průzkumech, která dělala Národní knihovna a společnost Scio.

čti
Děti jako čtenáři

Znáte občanské sdružení Česká škola bez hranic?

Zaměřuje se na podporu při zakládáni českých škol v zahraničí, které nabízeji výuku českého jazyka, dějepisu a zeměpisu pro české děti, které žijí v zahraničí a vyrůstají většinou ve smíšenych rodinách v bilingvním prostředí. Více na www.csbh.cz.

čti
Česká škola bez hranic

Mezinárodní den darování knih

14. 2. 2014 je mezinárodním dnem pro darování knih. Připojte se, darujte knihu nějakému dítěti, nebo ji darujte do čekárny, nebo třeba na charitu…

čti
Daruj knihu

Zajímavé akce z malešovské (školní) knihovny

Hledáte inspiraci? Prohlédněte si akce z knihovny v Malešově.

MLK Malešov sídlí přímo v budově základní školy, což přináší velké možnosti spolupráce mezi knihovnou a školou. Velkou výhodou rovněž je, že paní Mgr. Kamenářová je učitelka 1.stupně přímo na malešovské škole.

čti
MLK Malešov

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

SKIP ČR vyhlašuje šestý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Cílovou skupinou jsou žáci prvních tříd, protože autoři projektu si uvědomují, jak důležité je podchytit zájem o čtení a vyhledávání informací hned od prvních dnů školní docházky dětí. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna (institucionální člen SKIP ČR) ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Pro školní rok 2013/2014 jsme připravili knihu spisovatelky Magdaleny Wagnerové a ilustrátora Pavla Sivka - Abeceda.

čti
Už jsem čtenář

Informace o zajímavém projektu – Brána ke vzdělání: školní čtenářské kluby


Od února roku 2012 pražská Nová škola, o. p. s. realizuje tříletý projekt z oblasti inkluzivního vzdělávání „Brána ke vzdělávání: školní čtenářské kluby“, jehož cílem je přenést do ČR v anglo-americkém světě běžnou aktivitu: čtenářské kluby. Ty naše jsou určeny primárně mladším školním dětem z výrazně sociálně nepodnětného prostředí. Jde o skupinu dětí, na které v oblasti rozvoje čtenářství není ve škole prostor ani nejsou zažité konkrétní postupy, jak s nimi pracovat.

čti
Čtenářské kluby

Stránky

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016