Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Spolupráce knihoven a škol v projektu Brána ke vzdělávání – Školní čtenářské kluby

loga
V projektu Školních čtenářských klubů spolupracují pedagogové ze 13 základních škol sídlících v různých městech a obcích po celé České republice s knihovníky tamějších veřejných knihoven. Jako vedoucí čtenářských klubů působí ve většině případů dvojice pedagog – knihovník. Jejich součinnost se osvědčuje, neboť každý z nich vnáší do práce s dětmi dovednosti ze svého oboru.

čti
Čtenářské kluby

Školou ve Zborovské se proháněl jelen se zlatými parohy

V pátek 4. dubna se již počtvrté konala noc s Andersenem v ZŠ Zborovská v Táboře. Ve škole nocovalo 180 dětí.

Tento večer se vždy nese v duchu pohádek a kouzel. Zveme patrony, kteří prvňáčky pasují na čtenáře a vyprávějí jim o svém vztahu ke knihám a četbě. V minulosti tak naše děti navštívil i starosta města Ing. Jiří Fischer nebo MUDr. Milan Rytíř.

Pro děti jsou tyto okamžiky nezapomenutelné. Komu z nás četl samotný starosta?

čti
Noc s Andersonem

Princezna a princ české pohádky

Byl vyhlášen 8.ročník celorepublikové soutěže mluveného slova, fantazie a improvizace „Princezna a princ české pohádky“, který je zaměřen na podporu čtenářské gramotnosti.

Soutěž probíhá ve čtyřech kolech. Termíny pro jednotlivé kategorie jsou 13. nebo 27. dubna, 8. nebo 15. června, 19. října a finále je 14.prosince.

Místo konání: secesní sál Hl. nádraží Praha, Wilsonova ul. 8. Vždy od 10 hodin.

Odborná porota: Naďa Konvalinková, Miroslav Dvořák a Galla Macků (profesoři z pražské konzervatoře) a spisovatelka, ilustrátorka a malířka Inka Delévová.

čti
Princezna a princ české pohádky

Soutěž pro žáky s Metaforou: Vytvoř pražské strašidlo

Bojíte se rádi? A chtěli byste vyhrát krásnou knížku, se kterou se můžete bát v ulicích Prahy?

Soutěžte s námi o novou půvabnou publikaci MAGICKÁ PRAHA: QR PRŮVODCE.

čti
Metafora

Projekt Brána ke vzdělávání : školní čtenářské kluby slaví druhé narozeniny


O projektu školních čtenářských klubů, jeho nosné myšlence a cílové skupině dětí, pro které je určen, jste se zde mohli dočíst již dříve.

Dnes máme za sebou dva roky práce s dětmi ve čtenářských klubech při 13 základních školách po celé ČR, a dovolím si konstatovat, že práce velmi úspěšné. Realizačnímu týmu z pražské neziskové organizace Nová škola, o.p.s. spolu se zhruba pěti desítkami pedagogů a knihovníků z místních knihoven se postupně daří vést děti ke čtenářství. Děti zjišťují, že čtení není nudná, samotářská a podivínská záležitost, ale že jim může přinášet i radost. A čtou-li pro radost, mají našlápnuto k lepším školním výsledkům, a to nejen v předmětu český jazyk, ale kupodivu například i v matematice, jak potvrzují nedávno zveřejněné výsledky výzkumu čtenářské gramotnosti, realizovaného University of London.

čti
Čtenářské kluby

Soutěž Čteme s kamarády

Soutěž Čteme s kamarády pořádá dětský časopis Kamarádi - časopis pro vícejazyčné děti a multikulturní výchovu. Časopis je umístěn na kamaradi.zaedno.org a to ve verzi pro PC a tablet.

čti
Soutěž Čteme s kamarády

České děti jako čtenáři 2013

Jak často děti čtou knihy? Čtou dívky více než chlapci? Proč děti nečtou více? Co ovlivňuje dětské čtenářství? Čemu se děti nejčastěji věnují ve volném čase?

Odpovědi na tyto a další otázky najdete ve výsledcích průzkumu Čtenářství obyvatel ČR 2013.

Jsou zde informace o průzkumech, která dělala Národní knihovna a společnost Scio.

čti
Děti jako čtenáři

Znáte občanské sdružení Česká škola bez hranic?

Zaměřuje se na podporu při zakládáni českých škol v zahraničí, které nabízeji výuku českého jazyka, dějepisu a zeměpisu pro české děti, které žijí v zahraničí a vyrůstají většinou ve smíšenych rodinách v bilingvním prostředí. Více na www.csbh.cz.

čti
Česká škola bez hranic

Mezinárodní den darování knih

14. 2. 2014 je mezinárodním dnem pro darování knih. Připojte se, darujte knihu nějakému dítěti, nebo ji darujte do čekárny, nebo třeba na charitu…

čti
Daruj knihu

Zajímavé akce z malešovské (školní) knihovny

Hledáte inspiraci? Prohlédněte si akce z knihovny v Malešově.

MLK Malešov sídlí přímo v budově základní školy, což přináší velké možnosti spolupráce mezi knihovnou a školou. Velkou výhodou rovněž je, že paní Mgr. Kamenářová je učitelka 1.stupně přímo na malešovské škole.

čti
MLK Malešov

Stránky

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016