Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Dotazník pro školní knihovny

Pedagogická knihovna J.A. Komenského se snaží obnovit a oživit aktivity školních knihoven ve spolupráci s odbornou sekcí profesní organizace SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR). Naším cílem je především vycházet vstříc potřebám školních knihoven a za tímto účelem chceme vybudovat metodické centrum pro školní knihovny. Činnost i jeho obsahové zaměření se bude odvíjet od potřeb a požadavků školních knihovníků. Učitelům a knihovníkům školních knihoven nabízíme také prostor pro vzájemnou komunikaci.

Abychom mohli zmapovat situaci a požadavky školních knihoven, prosíme o vyplnění online dotazníku.

čti

Makovice – luštění pro chytré hlavy od 8 do 108 let

166. číslo Makovice má tentokrát podtitul Máci a Čapkova strž. Je věnováno Karlu Čapkovi a pomocí doplňovaček, křížovek, popletených textů, řetězovky i obrázkových doplňovaček se dozvíte spoustu zajímavostí a informací o tomto spisovateli, novináři a překladateli.

A kromě toho nebudou chybět ani zajímavé osmisměrky, přesunovačky, duševní rozvička a obvodová doplňovačka, vyškrtávačka i číselná křížovka. Řešení připojeno!

Další čísla časopisu si můžete prohlédnout na www.makovice.net, kde také najdete kontakt pro objednávky a další informace o časopisu.

čti
Makovice 166

Pozvánka na seminář

Seminář Živá databanka pořádá Centrum dětského čtenářství při Knihovně Jiřího Mahena v Brně ve spolupráci se SKIP ČR za finanční podpory Ministerstva kultury ČR ve čtvrtek 18. 6. 2015 od 9.00 do 15:00 hod. Seminář se bude věnovat Databance vzdělávacích knihovnických programů a jak s ní pracovat. Další část programu bude tvořit „kuchařka“ zajímavých knihovnických programů - jak vytvořit zajímavý program pro děti a mládež.

čti
Pozvánka na seminář

Knihovnické minimum – e-learningový kurz

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě spouští od 1. června 2015 další běh e-learningového kurzu Knihovnické minimum.

Cílem e-learningového kurzu Knihovnické minimum je rozšíření vzdělání pracovníků knihoven bez odborného knihovnického vzdělání v oblasti základních knihovnických dovedností. Kurz je určen také pracovníkům s dlouholetou praxí - u nich slouží jako kurz inovativní.

čti
MSVK

Čtenářský klub jako vytváření společenství nad knihou

Čtenářské kluby

Pražská nezisková organizace Nová škola, o. p. s. v rámci projektu "Brána ke vzdělávání - školní čtenářské kluby" pořádá kurz Čtenářský klub jako vytváření společenství nad knihou zaměřený na rozvíjení dětského čtenářství a je vhodný pro všechny knihovníky, pedagogy i další zájemce.

čti
Čtenářské kluby

VÝZVA ŠKOLÁM k účasti na projektu

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlašuje projekt
ČTEME SPOLU
pro praktické a speciální školy a třídy základních škol s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Cílem projektu je posílení čtenářské gramotnosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a podpora dalšího vzdělávání pedagogů praktických a speciálních škol.

Podpora čtenářské gramotnosti bude probíhat zejména prostřednictvím dvou metod, a to:

čti
Čteme

Kniha je kamarád

Základní škola Vsetín, Sychrov, spisovatelka Šárka Junková a Muzeum regionu Valašsko p.o. vyhlašují pod záštitou Obce spisovatelů tradiční celostátní soutěž pro mladé čtenáře: Kniha je kamarád.

Cílem projektu je připomenout význam měsíce března jako měsíce knih, čtení a čtenářů. Upozornit na důležitost čtení pro rozvoj dětí a mládeže a také ukázat, že čtení dobrých knih je radost a potěšení, které se nedá nahradit!

Jak se můžete zapojit?

čti
Kniha je kamarád

Představení nového časopisu pro děti – RAKETA + nabídka předplatného

Dovolujeme si Vám představit nový časopis pro děti – Raketa – jehož první číslo jsme v prosinci vydali, plánovaná periodicita je 4x ročně.

Domníváme se, že by se Vám časopis mohl líbit a že by mohl zaujmout i děti navštěvující knihovnu vaší školy. Roční předplatné (č. 2-5/2015) si můžete objednat za 356,- Kč (poštovné hradí naše redakce).

Budeme potěšeni, když se Vaším prostřednictvím časopis dostane do rukou dětem vaší školy/knihovny.

Anotaci a ukázky, včetně linku na klip naleznete, když budete číst dál…

čti
Obálka Rakety

Děti čtou nevidomým dětem

Cílem neziskového projektu Děti čtou nevidomým dětem je vydávání zvukových knih, určených pro slabozraké a nevidomé děti a jinak tělesně handicapované děti, především paraplegiky. Tedy děti, pro které je čtení nedostupné. Prostřednictvím zvukových knih je seznamujeme se současnou literární tvorbou pro děti v podání jejich vrstevníků. Zvukové knihy totiž nahrávají děti ze základních a středních škol. Vedlejším, ale nijak zanedbatelným efektem projektu, je i podpora čtenářství u dětí základních škol a výchova k solidaritě s handicapovanými lidmi.

čti
Čtení

Individuální trenér čtení

Včelka je učební nástroj nové generace pro studenty, rodiče, učitele a profesionály. Na základě osvědčených cvičení z poradenské praxe vytváří aplikace individuální sady cvičení pro každého čtenáře, které se přizpůsobují jeho aktuálním dovednostem.

Včelka zlepšuje úroveň čtení a pomáhá při obtížích se čtením, včetně dyslexie.

http://www.vcelka.cz

čti

Stránky

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016