Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Akreditované kurzy zakládání čtenářských klubů

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás upozornit na pražské jarní termíny konání dvou akreditovaných kurzů k zakládání čtenářských klubů. Oba kurzy vznikly v rámci projektu „Brána ke vzdělávání - školní čtenářské kluby“ zaměřeného na rozvíjení dětského čtenářství.

čti
Čtenářské kluby

Jak podporují čtenářskou gramotnost na ZŠ Zborovská v Táboře

V rámci celoročního projektu „Knížka pro prvňáčka – Už jsem čtenář“ proběhly na naší škole ZŠ Zborovská v Táboře dvě akce podporující čtenářskou gramotnost našich žáků. První bylo slavnostní předání slabikářů našim nejmenším školákům v pobočce Městské knihovny v Táboře.

Druhá akce proběhla 21. 11. s názvem „Pohádkování“. Žáci VI.B si pro děti připravili zábavné dopoledne plné pohádek.

čti

Pracovní setkání školních knihovníků a knihovníků

12. listopadu 2014 proběhlo v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského tradiční pracovní setkání školních knihovníků a knihovníků veřejných dětských knihoven. Účastníci setkání se seznámili s prací školních knihoven na Slovensku, s nejrůznějšími aktivitami na podporu čtenářství, s projektem Školní čtenářské kluby i s novinkami ve fondu Sukovy studijní knihovny literatury pro mládež. Velmi zajímavé bylo setkání se spisovatelkou Ivonou Březinovou.

Pokud jste neměli možnost zúčastnit se setkání, můžete se podívat na jednotlivé prezentace.

čti
Pracovní setkání

Elektronické konference pro knihovníky

Pokud chcete být informováni o aktuálním dění v oblasti knihovnictví nebo potřebujete radu, pomoc,...staňte se členy elektronických konferencí. Informace tak budete nejen získávat, ale zároveň je můžete i zveřejňovat.

DRTINA

  • Konference členů i nečlenů Klubu školních knihoven SKIP
čti
Konference

Besedy s Renátou Fučíkovou

Milé knihovnice a knihovníci,

jistě jste již zaznamenali vydání nové autorské knihy Renáty Fučíkové: Jakub a hvězdy (nakladatelství Mladá fronta).

Autorka se připravuje na propagační turné po České republice, na kterém knihu představí a pobeseduje se čtenáři. Velmi ráda zavítá i do Vaší knihovny.

Více o knize http://www.kniha.cz/jakub-a-hvezdy/d-301222/, více o autorce http://www.renatafucikova.cz/

čti
Jakub a hvězdy

Lekce informačního vzdělávání pro ZŠ a SŠ

Masarykova veřejná knihovna Vsetín poskytla metodické opory k lekcím informačního vzdělávání.

Obsahem každé opory je zpracovaná lekce informačního vzdělávání pro konkrétní školní ročník (1. - 9. ZŠ a 1. – 4. SŠ).

Metodiky jsou dostupné na http://www.mvk.cz/archiv/stazeni/MVK-102290-sylaby.pdf

čti
Lekce

Burza nápadů

Milí přátelé dětského čtenářství,

pokud se chcete dozvědět něco o školních čtenářských klubech jako volnočasové aktivitě vhodné pro děti základních škol, případně předškolní děti, zbystřete pozornost a zvažte účast na burze nápadů buď 10. listopadu 2014 v Era Světě, což je na Jungmannově náměstí v Praze, nebo 24. listopadu 2014 v budově Arcibiskupství olomouckého v Olomouci. Půjde o velmi prakticky zaměřené setkání, kdy si většinu metod práce i vyzkoušíte. Celá akce je samozřejmě zdarma.

čti
Burza nápadů

Informace k projektu Záložka do knihy spojuje školy

Vážené kolegyně a kolegové,
 
velmi mě potěšilo, že jste o projekt projevili zájem. S některými školami se setkávám už poněkolikáté, připojilo se i hodně škol nových a jsem ráda, že někteří z vás už spolupracují s konkrétní slovenskou školou. Letošního ročníku se zúčastní 239 českých škol.
 
Začátkem října jste od kolegyně Mgr. Rozálie Cenigové obdrželi adresu partnerské školy na Slovensku. Kontaktujte ji, prosím, co nejdříve, abyste zjistili, jestli spojení funguje. S případnými problémy se obracejte na mě nebo přímo na Mgr. Cenigovou.
čti
k Záložce

Pracovní setkání s literaturou pro děti a mládež

Milé kolegyně a kolegové,
přijměte pozvání do krásných prostor společenského sálu Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze, Valdštejnská 20, Praha 1, kde se bude konat tradiční pracovní setkání s literaturou pro děti a mládež určené pracovníkům školních knihoven a dětských oddělení veřejných knihoven.

Těšíme se na vás ve středu 12. listopadu 2014 v 10 hodin. Budete mít také možnost bezplatné prohlídky stávající expozice Národního pedagogického muzea.

čti
Logo NPMK

Kurz

Vážení kolegové a milé kolegyně,
dovolujeme si vás informovat, že Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě (MSVK) pořádá pro pracovníky školních knihoven dvoudenní knihovnický kurz.

Kurz je určen pedagogům základních a středních škol, kteří byli pověřeni vedením školní knihovny.
Absolventi kurzu získají základní ucelený přehled o odborných knihovnických činnostech spojených s vedením školní knihovny.
Kromě teoretických znalostí se seznámí s praxí moderního školního informačního centra.

Kurz v rozsahu 14 vyučovacích hodin je akreditován MŠMK.

čti
Kurz

Stránky

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016