Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Burza nápadů

Milí přátelé dětského čtenářství,

pokud se chcete dozvědět něco o školních čtenářských klubech jako volnočasové aktivitě vhodné pro děti základních škol, případně předškolní děti, zbystřete pozornost a zvažte účast na burze nápadů buď 10. listopadu 2014 v Era Světě, což je na Jungmannově náměstí v Praze, nebo 24. listopadu 2014 v budově Arcibiskupství olomouckého v Olomouci. Půjde o velmi prakticky zaměřené setkání, kdy si většinu metod práce i vyzkoušíte. Celá akce je samozřejmě zdarma.

čti
Burza nápadů

Informace k projektu Záložka do knihy spojuje školy

Vážené kolegyně a kolegové,
 
velmi mě potěšilo, že jste o projekt projevili zájem. S některými školami se setkávám už poněkolikáté, připojilo se i hodně škol nových a jsem ráda, že někteří z vás už spolupracují s konkrétní slovenskou školou. Letošního ročníku se zúčastní 239 českých škol.
 
Začátkem října jste od kolegyně Mgr. Rozálie Cenigové obdrželi adresu partnerské školy na Slovensku. Kontaktujte ji, prosím, co nejdříve, abyste zjistili, jestli spojení funguje. S případnými problémy se obracejte na mě nebo přímo na Mgr. Cenigovou.
čti
k Záložce

Pracovní setkání s literaturou pro děti a mládež

Milé kolegyně a kolegové,
přijměte pozvání do krásných prostor společenského sálu Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze, Valdštejnská 20, Praha 1, kde se bude konat tradiční pracovní setkání s literaturou pro děti a mládež určené pracovníkům školních knihoven a dětských oddělení veřejných knihoven.

Těšíme se na vás ve středu 12. listopadu 2014 v 10 hodin. Budete mít také možnost bezplatné prohlídky stávající expozice Národního pedagogického muzea.

čti
Logo NPMK

Kurz

Vážení kolegové a milé kolegyně,
dovolujeme si vás informovat, že Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě (MSVK) pořádá pro pracovníky školních knihoven dvoudenní knihovnický kurz.

Kurz je určen pedagogům základních a středních škol, kteří byli pověřeni vedením školní knihovny.
Absolventi kurzu získají základní ucelený přehled o odborných knihovnických činnostech spojených s vedením školní knihovny.
Kromě teoretických znalostí se seznámí s praxí moderního školního informačního centra.

Kurz v rozsahu 14 vyučovacích hodin je akreditován MŠMK.

čti
Kurz

Soutěž Vícejazyčnost je bohatství

Vážení partneři a příznivci soutěže Vícejazyčnost je bohatství a časopisu Kamarádi.

Dne 1. 9. vypukla naše dětská soutěž na podporu čtení a psaní v druhém jazyce.

Soutěž je určena dětem, které pocházejí z jazykově smíšených rodin, národnostních menšin, mají zahraniční kořeny nebo komunikují vedle češtiny v dalším jazyce.

Do soutěže se mohou zapojit jak jednotlivci, tak i celé třídy nebo skupiny.

čti
Kamarádi

Seminář

Klub školních knihoven SKIP, Národní institut pro další vzdělávání – krajské pracoviště Zlín a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně zvou pracovníky školních knihoven Zlínského kraje na seminář

Aktuální trendy v oblasti školních knihoven 26. 11. 2014

Obsahově bude seminář zaměřen na:

čti
seminář

Záložka do knihy spojuje školy

Vážená paní ředitelko, pane řediteli, vážení učitelé a kolegové školní knihovníci,

rok uběhl jako voda a my zahajujeme 5. ročník projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia Záložka do knihy spojuje školy: moje oblíbená kniha.

Základní informace o projektu jste obdrželi v červnu a nyní připojuji pozvánku s termíny a elektronickou přihlášku. S dotazy se můžete obrátit na kontaktní osobu indrakova@npmk.cz.

Informace o projektu

čti
5. ročník projektu Záložka do knihy spojuje školy

Školní čtenářské kluby

Na stránkách Centra pro školní knihovny jste již měli možnost seznámit se s projektem Brána ke vzdělávání : školní čtenářské kluby. Pokud vás projekt zaujal, nabízím tematickou rešerši, kde najdete zajímavé články o tomto projektu v časopisech Rodina a škola, Kritické listy nebo Bulletin SKIP.

Ke stažení:

čti
Čtenářské kluby

Honzík a Mařenka se vydávají do světa

Pozvánka na zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi na téma „Rodina jako první univerzita dítěte“ s názvem Honzík a Mařenka se vydávají do světa, které se bude konat v pátek 5. 9. 2014 od 14 do 18 hod v centru Prahy v parku Kampa. Akci pořádá v rámci celoroční kampaně Křídla a kořeny naší rodiny Síť MC ve spolupráci s KC Kampa, společností Scio a dalšími partnery.

čti
Honzík a Mařenka

Kritická místa čtenářské gramotnosti z pohledu výzkumu

Zveme vás na odborný seminář Kritická místa čtenářské gramotnosti z pohledu výzkumu.

Seminář je pořádán v rámci řešení projektu UNCE (Univerzitní výzkumná centra Univerzity Karlovy v Praze) dne 19. 6. 2014

Bližší informace na http://www.pedf.cuni.cz/files/file/PR/UNCE06.pdf

čti
Pozvánka

Stránky

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016