Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Školní čtenářské kluby představují: S knihou po škole

loga

Co se skrývá za nejednoznačným názvem? Jde snad o jakousi příručku či návod pro bezradné pedagogy, jak na poškoláky?  Ne tak docela. Děti sice do čtenářských klubů skutečně chodily po škole, tedy po vyučování, ale dobrovolně a rády.

čti
Čtenářské kluby

Čtenářské kluby slaví úspěch, získaly dvě ceny Eduina

loga

Večer 25. 11. proběhlo v prostorách Langhans slavnostní vyhlášení druhého ročníku ceny Eduína, kterou EDUin, o. p. s., uděluje se záměrem podpořit nové funkční trendy ve vzdělávání.

Projekt „Brána ke vzdělávání – školní čtenářské kluby“, jehož nositelem a realizátorem je Nová škola, o. p. s., se v silné konkurenci 76 projektů dostal mezi 9 finalistů, z nichž vítěze vybírala odborná porota a veřejnost. Na dvou projektech – Školních čtenářských klubech a Hejného metodě výuky matematiky - se odborníci i hlasující veřejnost shodli. Školní čtenářské kluby zvítězily u veřejnosti, odborná porota jim udělila 2. místo.

čti
Čtenářské kluby

Akreditované kurzy zakládání čtenářských klubů

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás upozornit na pražské jarní termíny konání dvou akreditovaných kurzů k zakládání čtenářských klubů. Oba kurzy vznikly v rámci projektu „Brána ke vzdělávání - školní čtenářské kluby“ zaměřeného na rozvíjení dětského čtenářství.

čti
Čtenářské kluby

Jak podporují čtenářskou gramotnost na ZŠ Zborovská v Táboře

V rámci celoročního projektu „Knížka pro prvňáčka – Už jsem čtenář“ proběhly na naší škole ZŠ Zborovská v Táboře dvě akce podporující čtenářskou gramotnost našich žáků. První bylo slavnostní předání slabikářů našim nejmenším školákům v pobočce Městské knihovny v Táboře.

Druhá akce proběhla 21. 11. s názvem „Pohádkování“. Žáci VI.B si pro děti připravili zábavné dopoledne plné pohádek.

čti

Pracovní setkání školních knihovníků a knihovníků

12. listopadu 2014 proběhlo v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského tradiční pracovní setkání školních knihovníků a knihovníků veřejných dětských knihoven. Účastníci setkání se seznámili s prací školních knihoven na Slovensku, s nejrůznějšími aktivitami na podporu čtenářství, s projektem Školní čtenářské kluby i s novinkami ve fondu Sukovy studijní knihovny literatury pro mládež. Velmi zajímavé bylo setkání se spisovatelkou Ivonou Březinovou.

Pokud jste neměli možnost zúčastnit se setkání, můžete se podívat na jednotlivé prezentace.

čti
Pracovní setkání

Elektronické konference pro knihovníky

Pokud chcete být informováni o aktuálním dění v oblasti knihovnictví nebo potřebujete radu, pomoc,...staňte se členy elektronických konferencí. Informace tak budete nejen získávat, ale zároveň je můžete i zveřejňovat.

DRTINA

  • Konference členů i nečlenů Klubu školních knihoven SKIP
čti
Konference

Besedy s Renátou Fučíkovou

Milé knihovnice a knihovníci,

jistě jste již zaznamenali vydání nové autorské knihy Renáty Fučíkové: Jakub a hvězdy (nakladatelství Mladá fronta).

Autorka se připravuje na propagační turné po České republice, na kterém knihu představí a pobeseduje se čtenáři. Velmi ráda zavítá i do Vaší knihovny.

Více o knize http://www.kniha.cz/jakub-a-hvezdy/d-301222/, více o autorce http://www.renatafucikova.cz/

čti
Jakub a hvězdy

Lekce informačního vzdělávání pro ZŠ a SŠ

Masarykova veřejná knihovna Vsetín poskytla metodické opory k lekcím informačního vzdělávání.

Obsahem každé opory je zpracovaná lekce informačního vzdělávání pro konkrétní školní ročník (1. - 9. ZŠ a 1. – 4. SŠ).

Metodiky jsou dostupné na http://www.mvk.cz/archiv/stazeni/MVK-102290-sylaby.pdf

čti
Lekce

Burza nápadů

Milí přátelé dětského čtenářství,

pokud se chcete dozvědět něco o školních čtenářských klubech jako volnočasové aktivitě vhodné pro děti základních škol, případně předškolní děti, zbystřete pozornost a zvažte účast na burze nápadů buď 10. listopadu 2014 v Era Světě, což je na Jungmannově náměstí v Praze, nebo 24. listopadu 2014 v budově Arcibiskupství olomouckého v Olomouci. Půjde o velmi prakticky zaměřené setkání, kdy si většinu metod práce i vyzkoušíte. Celá akce je samozřejmě zdarma.

čti
Burza nápadů

Informace k projektu Záložka do knihy spojuje školy

Vážené kolegyně a kolegové,
 
velmi mě potěšilo, že jste o projekt projevili zájem. S některými školami se setkávám už poněkolikáté, připojilo se i hodně škol nových a jsem ráda, že někteří z vás už spolupracují s konkrétní slovenskou školou. Letošního ročníku se zúčastní 239 českých škol.
 
Začátkem října jste od kolegyně Mgr. Rozálie Cenigové obdrželi adresu partnerské školy na Slovensku. Kontaktujte ji, prosím, co nejdříve, abyste zjistili, jestli spojení funguje. S případnými problémy se obracejte na mě nebo přímo na Mgr. Cenigovou.
čti
k Záložce

Stránky

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016