Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Zajímavý projekt v ZŠ Malešov

Další zajímavý projekt paní učitelky Kamenářové v malešovské základní škole.

Videosoubor sekvence (7:40 – 11:19). 

čti

Zajímavá aktivita ze školní knihovny ZŠ Zborovská v Táboře

Hanin kufřík

V hodinách literatury jsme v rámci Čtenářských dílen přečetli knihu Hanin kufřík. Skutečný příběh židovské dívky Hany Bradyové, která zahynula v nacistickém vyhlazovacím táboře Osvětim, oslovil nás všechny.

čti
ZŠ Zborovská, Tábor

Soutěž "Kamarádka knihovna"

Klub dětských knihoven SKIP vyhlašuje další (6.) ročník soutěže o nejlepší knihovnu pro děti v ČR "Kamarádka knihovna".

Pro tuto chvíli je nejdůležitější, že přihlášky do soutěže je nutno zaslat do 15. 6. 2016 na adresu SKIP, k rukám B. Štěpánové, Klementinum 190, 110 00 Praha 1.

čti
SKIP

Noc s Andersenem 2016 - Ostrava

Ve školní knihovně se nejen učíme, ale také spíme

Školní informační centrum ZŠ Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64 je v provozu od školního roku 2009/2010. Stalo se neoddělitelnou součástí školy. Poskytuje zázemí nejen pro výuku, ale i pro trávení přestávek nebo volného času. Zájem o knihy, knihovnu a čtení se snažíme podporovat také akcí Noc s Andersenem.

čti
ZŠ Provaznická, Ostrava

TOP 10 v dětské literatuře

Orientaci v dětské literatuře vám usnadní seznamy dětské literatury

Seznamy dětské literatury s novými TOP 10 knihami za rok 2015 pro jednotlivé ročníky jsou na světě. Máte možnost zaregistrovat se, a poté si je stáhnout i s anotacemi a medailonky.

čti
TOP 10 v dětské literatuře 2015

Knížka pro předškoláky

Cílem knížky je pomoci předškolním dětem se vstupem do školy, aby se do ní těšily, a aby byl pro ně přechod ze školky do školy snazší. Legrační formou se tu budoucí žáčci setkávají s různými předměty a jevy ze školního prostředí.

čti
A-Ž půjdeš do školy, Michaela Fišarová, Albatros

Bambini litera - soutěž pro děti, které baví psát

Bambini litera je nová soutěž, jejímž cílem je posunout vztah dětí ke knížkám ještě o stupeň výš. Vybízí děti, ale i jejich rodiče a prarodiče, aby společně napsali pohádkový příběh jakkoli spojený s pojmy domov či rodina. Nejlepší pohádkové příběhy, které vybere zkušená porota, se pak stanou součástí bohatě ilustrované knížky.

čti
soutěž

Knížka pro prvňáčka

Knihožrouti - listy do knihoven

Klára Smolíková, autorka letošní Knížky pro prvňáčky, pro vás připravila pracovní listy, které vycházejí z knihy Knihožrouti + návod jak na to. Pracovní listy již využila v řadě knihoven s velkým úspěchem, jistě je využijete také.

čti
Knížka pro prvňáčka

Seminář pro školní knihovny se Zuzanou Helinski

Pokud jste se nemohli zúčastnit semináře pro školní knihovny se Zuzanou Helinsky, který se konal 23. 2. 2016 v pražském Klementinu, můžete si o něm přečíst a fotografie prohlédnout na 

čti
skip

Projekt Nový čtenář

Nový čtenář je projekt na podporu a rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti dětí pro základní školy (plakát).

čti
SCIO

Stránky

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016