Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Čtením a psaním ke kritickému myšlení

seminář pro knihovníky a knihovnice dětských oddělení knihoven

S velkým ohlasem a zájmem se každoročně setkávají semináře RWCT – Čtením a psaním ke kritickému myšlení, které vede zkušená lektorka Kateřina Šafránková. Letos připravujeme dva, jednodenní pro začátečníky „Ochutnávka programu“ a dvoudenní pro pokročilé v této metodice, kteří se chtějí dále zdokonalovat.

Seminář se bude konat v Městské knihovně Třinec, 6. – 8. 3. 2017

Hlásit se můžete on-line, pomocí tohoto formuláře: https://goo.gl/ix65SK

čti
Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Mezinárodní den darování knih - International Book Giving Day

14. února proběhne mezinárodní den darování knih. International Book Giving Day probíhá po celém světě a jeho posláním je, jak název napovídá, darovat knihu. Akce je zaměřená zejména na děti a má rozvíjet zájem dětí o knihy. Poprvé se tento den uskutečnil v roce 2012 a od té doby je pravidelně každý rok.

čti
Mezinárodní den darování knih

Bezpečnost Internetového Provozu - BEZIP

Centrum bezpečnějšího internetu vyhlásilo soutěž na tvorbu pravidel bezpečnosti internetového provozu o ceny v hodnotě přes 30.000,- Kč!

čti
Safer internet - BEZIP

Slavnost knihy v Malešově

V pátek 9. 12. započala, jak všichni doufáme, nová tradice v malešovské základní škole. Projektový den „Slavnost knihy“ je zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti. Do literárních, čtenářských a dalších dílen souvisejících s čtenářstvím, se zapojily všechny ročníky od prvního až do devátého. Slavnost byla zahájena představením scénického čtení Listování, knihou Gorila a já, švédské autorky Fridy Nilsson, v tělocvičně školy.

čti
Slavnost knihy v Malešově

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

SKIP ČR vyhlásil devátý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. V období od listopadu 2016 do května 2017 připraví pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstav apod.). Těšíme se na vaše zprávy a fotografie!

čti
Knížka pro prvňáčka

Pracovní setkání knihovníků

Ve středu 23. listopadu 2016 proběhlo tradiční pracovní setkání s literaturou pro děti a mládež, které je určené pracovníkům školních a dětských oddělení veřejných knihoven. Každoročně ho organizuje Pedagogická knihovna J. A. Komenského.

Ve společenském sále Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského se sešlo 50 zájemců z řad knihovnic, které se zajímají o nové aktivity a poznatky v práci s dětským čtenářem.

Bohatý program zahájila vedoucí pedagogické knihovny PhDr. Magda Junková a potom už následovaly jednotlivé prezentace zaměřené na podporu čtenářství:

čti
Pracovní setkání

Pohádky pro společné čtení

Svaz knihovníků a informačních pracovníků navázal pro Den pro dětskou knihu 2016 spolupráci s  projektem Pohádky pro společné čtení.

Projekt nabízí knihovnám:

čti
Pohádky pro společné čtení

Mezinárodní měsíc školních knihoven 2016

Klub školních knihoven vyhlásil jako téma pro oslavy Mezinárodního měsíce školních knihoven 2016 100-leté výročí narození populárního dětského autora, Roalda Dahla. Školní knihovny měly zrealizovat libovolnou akci na toto téma, zaslat o ní krátký příspěvek společně s několika fotografiemi.

čti
International School Library Month

Přehledy škol najdete opět v Učitelských novinách

Jestli se vy nebo někdo z vašich blízkých chystáte studovat v příštím akademickém roce na některé z českých vysokých nebo vyšších odborných škol, určitě oceníte pomocníka, který vám usnadní orientaci ve spletité nabídce jednotlivých studijních oborů a programů. Pomocníka, který je zaručeně aktuální a kterého jinde v tištěné formě a v daném rozsahu nenajdete.

čti

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

SKIP ČR vyhlašuje devátý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílovou skupinou jsou žáci prvních tříd, protože autoři projektu si uvědomují, jak důležité je podchytit zájem o čtení a vyhledávání informací hned od prvních dnů školní docházky dětí. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny.

čti
Ticho 762 – Lapálie v Lampálii

Stránky

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016