Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Mgr. Jana Hudousková
tel.: 221 966 416
e-mail: zc.kmpn(@)avoksuoduh

Ptejte se CŠKKŠKCČČDSPgK

TOP 10 v dětské literatuře

Orientaci v dětské literatuře vám usnadní seznamy dětské literatury

Seznamy dětské literatury s novými TOP 10 knihami za rok 2015 pro jednotlivé ročníky jsou na světě. Máte možnost zaregistrovat se, a poté si je stáhnout i s anotacemi a medailonky.

čti
TOP 10 v dětské literatuře 2015

Knížka pro předškoláky

Cílem knížky je pomoci předškolním dětem se vstupem do školy, aby se do ní těšily, a aby byl pro ně přechod ze školky do školy snazší. Legrační formou se tu budoucí žáčci setkávají s různými předměty a jevy ze školního prostředí.

čti
A-Ž půjdeš do školy, Michaela Fišarová, Albatros

Bambini litera - soutěž pro děti, které baví psát

Bambini litera je nová soutěž, jejímž cílem je posunout vztah dětí ke knížkám ještě o stupeň výš. Vybízí děti, ale i jejich rodiče a prarodiče, aby společně napsali pohádkový příběh jakkoli spojený s pojmy domov či rodina. Nejlepší pohádkové příběhy, které vybere zkušená porota, se pak stanou součástí bohatě ilustrované knížky.

čti
soutěž

Knížka pro prvňáčka

Knihožrouti - listy do knihoven

Klára Smolíková, autorka letošní Knížky pro prvňáčky, pro vás připravila pracovní listy, které vycházejí z knihy Knihožrouti + návod jak na to. Pracovní listy již využila v řadě knihoven s velkým úspěchem, jistě je využijete také.

čti
Knížka pro prvňáčka

Seminář pro školní knihovny se Zuzanou Helinski

Pokud jste se nemohli zúčastnit semináře pro školní knihovny se Zuzanou Helinsky, který se konal 23. 2. 2016 v pražském Klementinu, můžete si o něm přečíst a fotografie prohlédnout na 

čti
skip

Projekt Nový čtenář

Nový čtenář je projekt na podporu a rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti dětí pro základní školy (plakát).

čti
SCIO

Březen - měsíc čtenářů

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje sedmý ročník akce Březen - měsíc čtenářů.

SKIP pro tuto akci vydává krásný plakát, který si můžete vyzvednout v krajských knihovnách. Za pomoc s distribucí plakátů všem krajským knihovnám velmi děkujeme. Plakáty jsou ke stažení na webu SKIPu http://goo.gl/RNnpe.

čti
Březen - měsíc čtenářů

Výstava Karel IV. pro školy v elektronické formě

V souvislosti s právě probíhající výstavou Karel IV. - Život Otce vlasti v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského nabízíme ředitelům všech škol možnost obdržet ji v elektronické formě.

Upozorňujeme, že tato nabídka platí pouze pro školy!

čti
Výstava Karel IV. - Život Otce vlasti

Vyhlášení výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlašuje k příležitosti 700. výročí narození Karla IV. výtvarnou soutěž pro děti a mládež

KAREL IV. očima dětí.

čti
Výtvarná soutěž Karel IV. očima dětí, NPMK 2016

Vědomostní kvíz o životě Karla IV.

Rádi soutěžíte? Národní pedagogické muzeum a knihovna pro Vás připravila vědomostní kvíz o životě Karla IV.

Pokud správně odpovíte na nejméně osm z celkem deseti otázek o Karlu IV. a poté zadáte své kontaktní údaje, budete zařazeni do losování o ceny. Soutěžit můžete až do 18. května 2016.

čti
Vědomostní kvíz o životě Karla IV.

Stránky

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016