Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

(Ne)zapomenuté pomníky – stoletá paměť národa a země

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského ve spolupráci s Asociací učitelů dějepisu vyhlásilo v roce 2014 výzvu školám, žákům a studentům

(Ne)zapomenuté pomníky – stoletá paměť národa a země.

Vytváříme společně interaktivní mapu pomníků vystavěných na území České republiky legionářům a vojákům padlým v 1. světové válce. Pokusme se oživit alespoň některé zapomenuté i neznámé lidské osudy a příběhy.

čti

Pracovní setkání knihovníků v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského

Ve středu 15. listopadu proběhlo tradiční Pracovní setkání s literaturou pro děti a mládež určené pracovníkům školních a dětských oddělení veřejných knihoven, které každoročně připravuje Pedagogická knihovna J. A. Komenského v Praze.

I v letošním roce byla účast vysoká, sešlo se 52 knihovnic školních i veřejných knihoven, které zde načerpaly náměty pro svou práci s dětským čtenářem.

čti
Setkání v prosinci 2017

Den pro dětskou knihu

letošní ročník proběhne pod záštitou komiksového nakladatelství CREW. To už napovídá, že tématem nebude nic jiného než komiksy.

Nakladatelství CREW s.r.o. (www.crew.cz) se už od svých porevolučních počátků úspěšně věnuje popularizaci komiksů mezi českými čtenáři. Aktivní podpora komiksů v knihovnách je samozřejmostí, protože právě v knihovnách se mnozí čtenáři poprvé setkávají s komiksem.

čti

Nejlepší knihy dětem

Ve spolupráci s Komisí pro dětskou knihu SČKN a Českou sekcí IBBY jsme získali pro knihovny větší množství velkoformátových plakátů Nejlepší knihy dětem 2016/2017. Plakát i katalog slouží pro orientaci knihkupcům, knihovnám, školám, ale také rodičům a širší veřejnosti. Ve většině evropských zemí takový katalog vychází a všem, kdo s knihami a dětmi pracují, výrazně pomáhá…

Plakáty i katalogy si stále můžete vyzvednout v Klementinu a využít je např. pro Den pro dětskou knihu.

čti
iBbY

Podpora dětského čtenářství

Čtenářské kluby

Nová škola o. p. s. vydává Metodický oběžník projektu Školní čtenářské kluby na 2. stupni ZŠ, kterým se snaží propojit základní školy s knihovnami, přivést ke knihám druhostupňové děti a zároveň seznámit pedagogy, knihovníky i zainteresované rodiče s metodami, které vedou k rozvoji dětského čtenářství a pomáhají vybudovat vztah dětí ke knihám.

čti
Čtenářské kluby

Seminář Literatura pro děti a mládež v novém miléniu

SKIP ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR připravil seminář s Radkem Malým - Literatura pro děti a mládež v novém miléniu dne 24. listopadu v Klementinu, učebna č. 145, začátek v 9.00 hod.

Přednáška představí aktuální českou literaturu pro děti a mládež v souvislostech literárního provozu, soudobých trendů i ve světovém kontextu.

Cíle

čti
SKIP

Využití komiksu ve výuce

Centrum kolegiální podpory Nové školy, o.p.s. Vytváříme společenství nad knihou Vás zve na setkání:

ZŠ Květnového vítezství
Květnového vítezství 1554, Praha 4 - Jižní město

dne: 18. října 2017, 15:30 - 17:30

Téma: Využití komiksu ve výuce

čti

Seminář Jak se učit (a naučit) cizí jazyk

SKIP ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR připravil seminář s Lucií Grmelovou – Jak se učit (a naučit) cizí jazyk dne 14. listopadu v Klementinu, učebna č. 145, začátek v 10.00 hod.

čti
SKIP

Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství VI. - „Nové cesty za dobrodružstvím“

Městská knihovna v Přerově a Muzeum Komenského v Přerově zvou na 6. ročník odborného semináře pro pracovníky knihoven, pedagogické pracovníky a studenty na téma Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství. Seminář finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.

čti
Přerov

Seminář Poruchy čtení

SKIP ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR pro vás připravil seminář s Alenou Vorlíčkovou - Poruchy čtení dne 30. října v Klementinu, učebna č. 145, začátek v 10.00 hod.

Program:

čti
SKIP

Stránky

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016