Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 420
vanickova@npmk.cz

Podpora dětského čtenářství

Čtenářské kluby

Nová škola o. p. s. vydává Metodický oběžník projektu Školní čtenářské kluby na 2. stupni ZŠ, kterým se snaží propojit základní školy s knihovnami, přivést ke knihám druhostupňové děti a zároveň seznámit pedagogy, knihovníky i zainteresované rodiče s metodami, které vedou k rozvoji dětského čtenářství a pomáhají vybudovat vztah dětí ke knihám.

čti
Čtenářské kluby

Seminář Literatura pro děti a mládež v novém miléniu

SKIP ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR připravil seminář s Radkem Malým - Literatura pro děti a mládež v novém miléniu dne 24. listopadu v Klementinu, učebna č. 145, začátek v 9.00 hod.

Přednáška představí aktuální českou literaturu pro děti a mládež v souvislostech literárního provozu, soudobých trendů i ve světovém kontextu.

Cíle

čti
SKIP

Využití komiksu ve výuce

Centrum kolegiální podpory Nové školy, o.p.s. Vytváříme společenství nad knihou Vás zve na setkání:

ZŠ Květnového vítezství
Květnového vítezství 1554, Praha 4 - Jižní město

dne: 18. října 2017, 15:30 - 17:30

Téma: Využití komiksu ve výuce

čti

Seminář Jak se učit (a naučit) cizí jazyk

SKIP ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR připravil seminář s Lucií Grmelovou – Jak se učit (a naučit) cizí jazyk dne 14. listopadu v Klementinu, učebna č. 145, začátek v 10.00 hod.

čti
SKIP

Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství VI. - „Nové cesty za dobrodružstvím“

Městská knihovna v Přerově a Muzeum Komenského v Přerově zvou na 6. ročník odborného semináře pro pracovníky knihoven, pedagogické pracovníky a studenty na téma Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství. Seminář finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.

čti
Přerov

Seminář Poruchy čtení

SKIP ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR pro vás připravil seminář s Alenou Vorlíčkovou - Poruchy čtení dne 30. října v Klementinu, učebna č. 145, začátek v 10.00 hod.

Program:

čti
SKIP

E-learningový kurz KNIHOVNICKÉ MINIMUM

Moravskoslezská vědecká knihovna spustí od 11. září 2017 již 15. běh e-learningového kurzu Knihovnické minimum. Cílem projektu "Knihovnické minimum" je rozšíření dovedností pracovníků knihoven bez odborného knihovnického vzdělání v oblasti základních knihovnických dovedností. Kurz je zcela bezplatný.

Zájemci o absolvování tohoto kurzu si mohou vytvořit účet na adrese http://kurzy.knihovna.cz/login/index.php

čti
MSVK

Víly a skřítkové ze ZŠ Zborovská

Slavnostní vernisáž výstavy skřítků a víl proběhla poslední červnové úterý v prostoru před Skřítkovem na náměstí. Originální víly a skřítky vytvořily děti ze Čtenářského klubu, nápad vznikl po dubnové návštěvě Skřítkova. Majitelka – paní Václavíková dětem věnovala materiál k jejich výrobě. A tak vznikla myšlenka – skřítky nejen vyrobit, ale vdechnout jim život pomocí příběhu. Celkem vzniklo 10 exponátů. Vernisáž navštívila i paní místostarostka Michaela Petrová a paní knihovnice Hana Neubauerová, se kterou náš klub spolupracuje.

čti
Logo školy

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ ZKUŠENOST EXILU

Památník národního písemnictví vyhlašuje literární soutěž pro děti, mládež a dospělé na téma Inspirace odlišností: moje setkání s jinou kulturou u příležitosti konání výstavy Zkušenost exilu. Texty je možné zasílat do 30. září 2017. Vyhlášení výsledků se uskuteční 29. října 2017 v letohrádku Hvězda.

čti
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ ZKUŠENOST EXILU

Valná hromada

Klub dětských knihoven SKIP srdečně zve všechny své členy a členky na pravidelnou Valnou hromadu, která se tentokrát uskuteční v úterý 31. října 2017 od 14 hodin v Městské knihovně Ostrov (Karlovarský kraj).

čti
Klub

Stránky

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016