Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Akce Center kolegiální podpory v prosinci

Čtenářské kluby Nové školy o. p. s. si Vás dovolují pozvat na některou z prosincových akcí našich center kolegiální podpory. Kalendář akcí naleznete níže, účast je zdarma (pro účastníky nabízíme proplacení cestovních nákladů), více o činnosti našich CKP naleznete na webu Čtenářských klubů.

čti

Pracovní setkání s literaturou pro děti a mládež

Pracovní setkání s literaturou pro děti a mládež určené pracovníkům školních a dětských oddělení veřejných knihoven se stalo v Pedagogické knihovně J. A. Komenského v Praze již tradicí.

Ve středu 14. listopadu 2018 se opět sešli pracovníci knihoven, kteří mají zájem o nové aktivity na podporu čtenářství, a kteří se chtějí dozvědět něco o nových knihách pro děti a mládež.

Všechny příspěvky byly sledovány s velkým zájmem a byly pro posluchače inspirací a motivací k jejich práci s dětským čtenářem.

čti
Pracovní setkání

Publikace Nejlepší knihy dětem

SKIP je partnerem již tradiční publikace Nejlepší knihy dětem, kterou připravila Komise pro dětskou knihu SČKN a Česká sekce IBBY, zde se každoročně doporučují nové české knihy pro děti a mládež. Katalog slouží pro orientaci knihkupcům, knihovnám, školám, ale také rodičům a širší veřejnosti. Ve většině evropských zemí takový katalog vychází a všem, kdo s knihami a dětmi pracují, výrazně pomáhá.

Katalogy a plakáty si můžete vyzvednout u Mgr. Romana Giebische v Klementinu.

Více informací na - https://www.nejlepsiknihydetem.cz/

čti

Památník Terezín vyhlásil další ročník literární a výtvarné soutěže

Památník Terezín vyhlašuje XXV. ročník literární a XXIII. ročník výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové se společným tématem Jsem tu bez rodiny.

„Motto letošních soutěží Památníku Terezín vyjadřuje situaci mnoha dětí, které ztratily rodiče a snaží se s touto nelehkou situací vyrovnat, navíc v nenormálních podmínkách“, uvádí Pavel Straka, koordinátor memoriálu a lektor vzdělávacího oddělení Památníku Terezín, a pokračuje:

čti
Soutěž

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2018/2019

SKIP ČR vyhlašuje jedenáctý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Veřejná knihovna musí být institucionálním členem SKIP ČR. Pro jedenáctý ročník bude vydána kniha spisovatele Miroslava Tvrze a ilustrátorky Aleny Schulz – Kde se nosí krky.

čti
Už jsem čtenář

Valná hromada a seminář pro pracovníky dětských odd. knihoven

Klub dětských knihoven SKIP srdečně zve všechny své členy a členky na pravidelnou Valnou hromadu, která se tentokrát uskuteční ve středu 31. října 2018 od 14:00 hodin v Knihovně Kroměřížska (Zlínský kraj).

čti

Chceme dětem číst 10 aneb Čtení s poučením

10. ročník semináře Chceme dětem číst, který v letošním roce nese podtitul Čtení s poučením, pořádá ve dnech 17. – 18 . října 2018 Centrum dětského čtenářství Knihovny Jiřího Mahena v Brně ve spolupráci se SKIP ČR za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Seminář se zaměří na naučnou literaturu, současné trendy v této oblasti, na možnosti uchopení práce se vzdělávacím textem a mnohé další. Jako součást semináře jsou plánovány také praktické workshopy.

Místo konání semináře: Knihovna Jiřího Mahena v Brně

čti
Brněnská

E-learningový kurz Knihovnické minimum

Moravskoslezská vědecká knihovna nabízí volná místa v elearningovém kurzu Knihovnické minimum, který bude spuštěn v pondělí 1. října 2018.

Cílem tohoto kurzu je rozšíření dovedností pracovníků knihoven bez odborného knihovnického vzdělání v oblasti základních knihovnických dovedností. Kurz je určen také pracovníkům s dlouholetou praxí - u nich slouží jako kurz inovativní.

Kurz je složen z jednotlivých modulů, každý z nich se zabývá určitou oblastí knihovnické problematiky (akvizice, katalogizace, služby, legislativa……) Úspěšní absolventi získají osvědčení.

čti
MSVK

Vyšlo další číslo časopisu PRVNÍ STRANA

Nová škola, o. p. s. vydala v květnu 2018 mimořádné číslo projektového metodického oběžníku PRVNÍ STRANA, kde naleznete inspiraci pro práci s poezií.

Následuje běžné 6. číslo vydané v září – oběžník kolegiální podpory v projektu Školní čtenářské kluby na 2. stupni ZŠ.

Přečtěte si!

čti
Nová Škola

Kurz Uč (s) Wiki

Kurz Uč (s) Wiki, který pořádá Wikimedia Česká republika 12. října 2018 v Praze, je zaměřen na používání Wikipedie ve výuce s cílem rozvoje kritického myšlení a digitální gramotnosti žáků ZŠ a SŠ. Kurz je akreditován MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a je tedy primárně určen učitelům. Zváni jsou však i knihovníci, kteří se v rámci své náplně činnosti zabývají tvorbou vzdělávacích programů pro školy.

čti
Wikipedie

Stránky

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016