Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 420
vanickova@npmk.cz

Ptejte se CŠKKŠKCČČDSPgK

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2018/2019

SKIP ČR vyhlašuje jedenáctý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Veřejná knihovna musí být institucionálním členem SKIP ČR. Pro jedenáctý ročník bude vydána kniha spisovatele Miroslava Tvrze a ilustrátorky Aleny Schulz – Kde se nosí krky.

čti
Už jsem čtenář

Valná hromada a seminář pro pracovníky dětských odd. knihoven

Klub dětských knihoven SKIP srdečně zve všechny své členy a členky na pravidelnou Valnou hromadu, která se tentokrát uskuteční ve středu 31. října 2018 od 14:00 hodin v Knihovně Kroměřížska (Zlínský kraj).

čti

Chceme dětem číst 10 aneb Čtení s poučením

10. ročník semináře Chceme dětem číst, který v letošním roce nese podtitul Čtení s poučením, pořádá ve dnech 17. – 18 . října 2018 Centrum dětského čtenářství Knihovny Jiřího Mahena v Brně ve spolupráci se SKIP ČR za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Seminář se zaměří na naučnou literaturu, současné trendy v této oblasti, na možnosti uchopení práce se vzdělávacím textem a mnohé další. Jako součást semináře jsou plánovány také praktické workshopy.

Místo konání semináře: Knihovna Jiřího Mahena v Brně

čti
Brněnská

E-learningový kurz Knihovnické minimum

Moravskoslezská vědecká knihovna nabízí volná místa v elearningovém kurzu Knihovnické minimum, který bude spuštěn v pondělí 1. října 2018.

Cílem tohoto kurzu je rozšíření dovedností pracovníků knihoven bez odborného knihovnického vzdělání v oblasti základních knihovnických dovedností. Kurz je určen také pracovníkům s dlouholetou praxí - u nich slouží jako kurz inovativní.

Kurz je složen z jednotlivých modulů, každý z nich se zabývá určitou oblastí knihovnické problematiky (akvizice, katalogizace, služby, legislativa……) Úspěšní absolventi získají osvědčení.

čti
MSVK

Vyšlo další číslo časopisu PRVNÍ STRANA

Nová škola, o. p. s. vydala v květnu 2018 mimořádné číslo projektového metodického oběžníku PRVNÍ STRANA, kde naleznete inspiraci pro práci s poezií.

Následuje běžné 6. číslo vydané v září – oběžník kolegiální podpory v projektu Školní čtenářské kluby na 2. stupni ZŠ.

Přečtěte si!

čti
Nová Škola

Kurz Uč (s) Wiki

Kurz Uč (s) Wiki, který pořádá Wikimedia Česká republika 12. října 2018 v Praze, je zaměřen na používání Wikipedie ve výuce s cílem rozvoje kritického myšlení a digitální gramotnosti žáků ZŠ a SŠ. Kurz je akreditován MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a je tedy primárně určen učitelům. Zváni jsou však i knihovníci, kteří se v rámci své náplně činnosti zabývají tvorbou vzdělávacích programů pro školy.

čti
Wikipedie

Pracovní setkání s literaturou pro děti a mládež

Pedagogická knihovna J. A. Komenského zve pracovníky školních a dětských oddělení veřejných knihoven na tradiční pracovní setkání s literaturou pro děti a mládež, které se bude konat ve středu 14. listopadu 2018 v 10 hodin ve společenském sále Pedagogické knihovny J. A. Komenského, Jeruzalémská 12, Praha 1.

čti

Projekt kampaně Rosteme s knihou – Čtenář na jevišti 2018

Společnost Svět knihy vyhlašuje v rámci kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou 6. ročník projektu Čtenář na jevišti 2018, který je určený všem skupinám dětí a mladých lidí ve školách, v literárně-dramatických oborech, zájmových sdruženích a dalších kroužcích, jež mají zájem si vyzkoušet práci s knihou, zpracováváním literárního textu a přípravou scénického čtení.

čti

Seminář Už máte svůj čtenářský klub?

SKIP ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR pro vás připravil seminář Už máte svůj čtenářský klub? Seminář se uskuteční v zasedací místnosti č. 136 /1. patro, ředitelská chodba/ dne 4. 10. 2018 od 9.00 - 17.00. hodin.

 

PROGRAM:

1. Dariusz Kawa - Čtenářské kluby v Polsku

2. Ondřej Lipár - Fra Book Club v Café Fra

3. Pavla Rudzká - Čtenářská skupina při Knihovně města Ostravy

4. Lucie Vrtalová a Eva Bělinová - Čtenářské kluby - ve veřejné knihovně či ve škole?

 

čti

Seminář Hans Christian Andersen česky: Pohádka ztracená v překladu

SKIP ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR pro vás připravil seminář Hans Christian Andersen česky: Pohádka ztracená v překladu. Seminář se uskuteční v učebně č. 145 /1. patro/ dne 19. 10. 2018 od 10.00 - 14.00. hodin.

čti

Stránky

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016