Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Projekt S knížkou do života /Bookstart/

Dne 1. března 2018 se uskuteční představení nového projektu S knížkou do života /Bookstart/ v 15.00 na pobočce Městské knihovny v Praze - Korunní 2160/68 Praha 10. Akce se zúčastní organizátoři projektu, partneři a sponzoři. Aňa Geislerová pokřtí novou audioknihu, která je součástí projektu! 

čti
Bookstart

Časopis První strana

Tým Nové školy o. p. s. vydal další pokračování projektového časopisu První strana, který představuje vybrané tituly, shrnuje zkušenosti z čtenářských klubů a přináší inspiraci pro práci s dětskými čtenáři.

Více informací naleznete na http://new.ctenarskekluby.cz/

Ke stažení:

čti
Časopis První strana

XXIV. ročník literární a XXII. ročník výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové – výzva

Do účasti v soutěži se mohou zapojit žáci základních a středních škol, gymnázií a učilišť, přičemž počet zasílaných děl z jedné školy není nijak omezen. Práce musí být předány nebo odeslány do Památníku Terezín nejpozději do 13. dubna 2018. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 6. června 2018 v Terezíně. Výherci získají řadu věcných cen i peněžní odměny. Uděleny budou i zvláštní Ceny dr. Erika Poláka, financované Terezínskou iniciativou.
 
čti
Terezín

Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka

SKIP ČR vyhlásil desátý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. V období od listopadu 2017 do května 2018 připraví pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstav apod.). Těšíme se na vaše zprávy a fotografie!

čti

Současná literatura pro děti a mládež

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského pořádá v úterý 6. března 2018 akreditovaný kurz Současná literatura pro děti a mládež. Přednášející: PhDr. Jana Čeňková, Mgr. Alice Košková. Kurz se bude konat v budově Pedagogické knihovny, Jeruzalémská 12, Praha 1. Přihlásit se můžete do 23. února 2018 na koskova@npmk.cz

čti

Komiksová soutěž

Česko-polská komiksová soutěž
Spolu v bublinách 2018 - Češi o Polácích, Poláci o Češích
 
Polský institut v Praze a České centrum ve Varšavě vyhlašují otevřenou soutěž na komiks inspirovaný historií našich sousedů.
 
Pravidla pro české účastníky:
  • Zadání: 2-4 strany volnou technikou v českém jazyce
  • Téma: komiks inspirovaný polskými dějinami (výběr z navržených témat) 
  • Termín odevzdání: 28. února 2018
Autorské odměny pro nejlepší práce:
čti
Polský institut

Vyhodnocení 8. ročníku česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy

Vyhodnocení 8. ročníku česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia Záložka do knihy spojuje školy: Tajuplný svět knižních příběhů, který uspořádala Slovenská pedagogická knihovna v Bratislavě ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně v říjnu 2017, a to u příležitosti Mezinárodního měsíce školních knihoven.

Ke stažení:

čti
Záložka do knihy

Jak založit školní čtenářský klub

Obecně prospěšná společnost Nová škola pořádá kurz „Jak založit čtenářský klub“, který povede zkušená lektorka Alžběta Ingrová. Kurz se bude konat 8. 1. 2018 v Praze.

Osmihodinový kurz seznámí účastníky s tím, jak mohou ve své škole založit čtenářský klub, jakým způsobem jej vést a jakými aktivitami naplnit.

Nabídne způsoby a cesty k rozvíjení dětského čtenářství a vytváření živého společenství nad knihou.

čti
Nová Škola

Sbírka básní žáků 9.B ze Základní školy Zborovská v Táboře

V naší třídě jsme každý jiný, nikdo si není podobný, každému jde něco jiného. Ale tahle knížka našich básniček ukazuje, že jsme schopni dát spoustu myšlenek i svých citů na papír a projevit se...

čti
Sbírka básní žáků 9.B ze Základní školy Zborovská v Táboře

Novinky z knihovny a čtenářského klubu ZŠ Zborovská v Táboře

Žákovská knihovna má nové tituly
V měsíci listopadu se fond naší knihovny rozrostl o nové knihy. Na jedné ze schůzek Čtenářského klubu jsme knihy orazítkovaly a přiřadily jim inventární čísla. Práce holky bavila, většina z nich nikdy nic podobného nedělala. A protože jsme byly zvědavé, jaké knihy to jsou, hned jsme je prohlédly. Několik knih pak našlo i svou první čtenářku. A vy ostatní se přijďte podívat a třeba si vypůjčit něco pěkného ke čtení.
Marcela Bauerová
Čtenářský klub

čti

Stránky

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016