Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Dopady událostí r. 1968 a normalizace na oblast československého školství a knihovnictví

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského si vás dovolují pozvat na seminář Dopady událostí r. 1968 a normalizace na oblast československého školství a knihovnictví.

Seminář určený pracovníkům školství a studentům se bude konat v úterý 2. října 2018 od 10 hodin v zasedací místnosti Pedagogické knihovny J. A. Komenského, Jeruzalémská 12, Praha 1.

čti
http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/rok-1968

Záložka do knihy spojila českou a slovenskou školu

Základní škola Zborovská Tábor je sídlištní škola se sportovním zaměřením, hlavní spolupracující sporty jsou fotbal a hokej. Nabízíme rovněž několik zájmových kroužků, ve kterých mohou děti trávit volný čas. K dispozici máme 4 tělocvičny, odborné učebny, keramickou dílnu, školní kuchyňku, počítačové učebny. Navštěvuje ji přes 800 žáků.

čti

Seminář Čtenářská gramotnost a knihovny

Centrum dětského čtenářství Knihovny Jiřího Mahena v Brně ve spolupráci se SKIP ČR za finanční podpory Ministerstva kultury ČR zve na seminář Čtenářská gramotnost a knihovny, který pořádá dne 16. 5. 2018.

Nejen na odborné úrovni je třeba umět porozumět textu. S vedením ke čtenářské gramotnosti je vhodné začít od dětského věku. Na semináři si představíme různé aktivity na podporu čtenářské gramotnosti, jež je možné aplikovat při programech v knihovnách. Oba bloky semináře jsou připraveny jako praktické workshopy.

čti
seminář

Konference Právo a děti v kyberprostoru

Ústavně-právní výbor Senátu za odborné podpory Národního centra bezpečnějšího internetu pořádá odbornou konferenci na téma Právo a děti v kyberprostoru. Gestorem akce je senátor JUDr. Miroslav Antl, předseda ÚPV Senátu Parlamentu ČR.

Konference se koná v úterý 15. května 2018 od 09:30 do 14:00 hod. v Hlavním sále Senátu PČR a v Zaháňském salonku, Valdštejnský palác Senátu Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, Praha 1.

Bude zaměřena na postavení dětí v kyberprostoru z hlediska práva a na aktuální hrozby internetu a jejich prevenci.

Obsah konference je rozdělen do tří tematických bloků:

čti
Bzp Internet

Konference Současnost literatury pro děti a mládež 2018

16. ročník konference Současnost literatury pro děti a mládež se tento rok koná v Karolinu v Praze a v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

Letošním tématem je Odkaz Oty Hofmana literatuře a filmu – česko-německá konference k nedožitým devadesátinám tvůrce, tématem seminářů je pak Koncept dětského hrdiny nejen v tvorbě Oty Hofmana. Konference se bude konat 17. dubna 2018 v Karolinu v Praze a 18. a 19. dubna 2018 v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

čti

Projekt S knížkou do života /Bookstart/

Dne 1. března 2018 se uskuteční představení nového projektu S knížkou do života /Bookstart/ v 15.00 na pobočce Městské knihovny v Praze - Korunní 2160/68 Praha 10. Akce se zúčastní organizátoři projektu, partneři a sponzoři. Aňa Geislerová pokřtí novou audioknihu, která je součástí projektu! 

čti
Bookstart

Časopis První strana

Tým Nové školy o. p. s. vydal další pokračování projektového časopisu První strana, který představuje vybrané tituly, shrnuje zkušenosti z čtenářských klubů a přináší inspiraci pro práci s dětskými čtenáři.

Více informací naleznete na http://new.ctenarskekluby.cz/

Ke stažení:

čti
Časopis První strana

XXIV. ročník literární a XXII. ročník výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové – výzva

Do účasti v soutěži se mohou zapojit žáci základních a středních škol, gymnázií a učilišť, přičemž počet zasílaných děl z jedné školy není nijak omezen. Práce musí být předány nebo odeslány do Památníku Terezín nejpozději do 13. dubna 2018. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 6. června 2018 v Terezíně. Výherci získají řadu věcných cen i peněžní odměny. Uděleny budou i zvláštní Ceny dr. Erika Poláka, financované Terezínskou iniciativou.
 
čti
Terezín

Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka

SKIP ČR vyhlásil desátý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. V období od listopadu 2017 do května 2018 připraví pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstav apod.). Těšíme se na vaše zprávy a fotografie!

čti

Stránky

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016