Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Pracovní setkání s literaturou pro děti a mládež

Pedagogická knihovna J. A. Komenského zve pracovníky školních a dětských oddělení veřejných knihoven na tradiční pracovní setkání s literaturou pro děti a mládež, které se bude konat ve středu 14. listopadu 2018 v 10 hodin ve společenském sále Pedagogické knihovny J. A. Komenského, Jeruzalémská 12, Praha 1.

čti

Projekt kampaně Rosteme s knihou – Čtenář na jevišti 2018

Společnost Svět knihy vyhlašuje v rámci kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou 6. ročník projektu Čtenář na jevišti 2018, který je určený všem skupinám dětí a mladých lidí ve školách, v literárně-dramatických oborech, zájmových sdruženích a dalších kroužcích, jež mají zájem si vyzkoušet práci s knihou, zpracováváním literárního textu a přípravou scénického čtení.

čti

Seminář Už máte svůj čtenářský klub?

SKIP ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR pro vás připravil seminář Už máte svůj čtenářský klub? Seminář se uskuteční v zasedací místnosti č. 136 /1. patro, ředitelská chodba/ dne 4. 10. 2018 od 9.00 - 17.00. hodin.

 

PROGRAM:

1. Dariusz Kawa - Čtenářské kluby v Polsku

2. Ondřej Lipár - Fra Book Club v Café Fra

3. Pavla Rudzká - Čtenářská skupina při Knihovně města Ostravy

4. Lucie Vrtalová a Eva Bělinová - Čtenářské kluby - ve veřejné knihovně či ve škole?

 

čti

Seminář Hans Christian Andersen česky: Pohádka ztracená v překladu

SKIP ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR pro vás připravil seminář Hans Christian Andersen česky: Pohádka ztracená v překladu. Seminář se uskuteční v učebně č. 145 /1. patro/ dne 19. 10. 2018 od 10.00 - 14.00. hodin.

čti

Knihovnické minimum

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě pořádá e-learningový kurz Knihovnické minimum. Jeho cílem je rozšíření dovedností pracovníků knihoven bez odborného knihovnického vzdělání v oblasti základních knihovnických dovedností. Kurz může být využit i jako inovativní.

Tutor: Petra Ševčíková

Termín kurzu: září 2018

Kapacita: 30 účastníků

Přihlášení: http://kurzy.knihovna.cz/enrol/index.php?id=5

čti
MSVK

Konference na PedF UK

26. 9. 2018 pořádá Pedagogická fakulta UK, katedra psychologie, katedra preprimární a primární pedagogiky a Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání konferenci

Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem (Cesty propojení výzkumu a praxe)

čti
Pedagogická fakulta

Dopady událostí r. 1968 a normalizace na oblast československého školství a knihovnictví

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského si vás dovolují pozvat na seminář Dopady událostí r. 1968 a normalizace na oblast československého školství a knihovnictví.

Seminář určený pracovníkům školství a studentům se bude konat v úterý 2. října 2018 od 10 hodin v zasedací místnosti Pedagogické knihovny J. A. Komenského, Jeruzalémská 12, Praha 1.

čti
http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/rok-1968

Záložka do knihy spojila českou a slovenskou školu

Základní škola Zborovská Tábor je sídlištní škola se sportovním zaměřením, hlavní spolupracující sporty jsou fotbal a hokej. Nabízíme rovněž několik zájmových kroužků, ve kterých mohou děti trávit volný čas. K dispozici máme 4 tělocvičny, odborné učebny, keramickou dílnu, školní kuchyňku, počítačové učebny. Navštěvuje ji přes 800 žáků.

čti

Seminář Čtenářská gramotnost a knihovny

Centrum dětského čtenářství Knihovny Jiřího Mahena v Brně ve spolupráci se SKIP ČR za finanční podpory Ministerstva kultury ČR zve na seminář Čtenářská gramotnost a knihovny, který pořádá dne 16. 5. 2018.

Nejen na odborné úrovni je třeba umět porozumět textu. S vedením ke čtenářské gramotnosti je vhodné začít od dětského věku. Na semináři si představíme různé aktivity na podporu čtenářské gramotnosti, jež je možné aplikovat při programech v knihovnách. Oba bloky semináře jsou připraveny jako praktické workshopy.

čti
seminář

Konference Právo a děti v kyberprostoru

Ústavně-právní výbor Senátu za odborné podpory Národního centra bezpečnějšího internetu pořádá odbornou konferenci na téma Právo a děti v kyberprostoru. Gestorem akce je senátor JUDr. Miroslav Antl, předseda ÚPV Senátu Parlamentu ČR.

Konference se koná v úterý 15. května 2018 od 09:30 do 14:00 hod. v Hlavním sále Senátu PČR a v Zaháňském salonku, Valdštejnský palác Senátu Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, Praha 1.

Bude zaměřena na postavení dětí v kyberprostoru z hlediska práva a na aktuální hrozby internetu a jejich prevenci.

Obsah konference je rozdělen do tří tematických bloků:

čti
Bzp Internet

Stránky

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016