Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Chceme dětem číst 10 aneb Čtení s poučením

10. ročník semináře Chceme dětem číst, který v letošním roce nese podtitul Čtení s poučením, pořádá ve dnech 17. – 18 . října 2018 Centrum dětského čtenářství Knihovny Jiřího Mahena v Brně ve spolupráci se SKIP ČR za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Seminář se zaměří na naučnou literaturu, současné trendy v této oblasti, na možnosti uchopení práce se vzdělávacím textem a mnohé další. Jako součást semináře jsou plánovány také praktické workshopy.

Místo konání semináře: Knihovna Jiřího Mahena v Brně

čti
Brněnská

E-learningový kurz Knihovnické minimum

Moravskoslezská vědecká knihovna nabízí volná místa v elearningovém kurzu Knihovnické minimum, který bude spuštěn v pondělí 1. října 2018.

Cílem tohoto kurzu je rozšíření dovedností pracovníků knihoven bez odborného knihovnického vzdělání v oblasti základních knihovnických dovedností. Kurz je určen také pracovníkům s dlouholetou praxí - u nich slouží jako kurz inovativní.

Kurz je složen z jednotlivých modulů, každý z nich se zabývá určitou oblastí knihovnické problematiky (akvizice, katalogizace, služby, legislativa……) Úspěšní absolventi získají osvědčení.

čti
MSVK

Vyšlo další číslo časopisu PRVNÍ STRANA

Nová škola, o. p. s. vydala v květnu 2018 mimořádné číslo projektového metodického oběžníku PRVNÍ STRANA, kde naleznete inspiraci pro práci s poezií.

Následuje běžné 6. číslo vydané v září – oběžník kolegiální podpory v projektu Školní čtenářské kluby na 2. stupni ZŠ.

Přečtěte si!

čti
Nová Škola

Kurz Uč (s) Wiki

Kurz Uč (s) Wiki, který pořádá Wikimedia Česká republika 12. října 2018 v Praze, je zaměřen na používání Wikipedie ve výuce s cílem rozvoje kritického myšlení a digitální gramotnosti žáků ZŠ a SŠ. Kurz je akreditován MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a je tedy primárně určen učitelům. Zváni jsou však i knihovníci, kteří se v rámci své náplně činnosti zabývají tvorbou vzdělávacích programů pro školy.

čti
Wikipedie

Pracovní setkání s literaturou pro děti a mládež

Pedagogická knihovna J. A. Komenského zve pracovníky školních a dětských oddělení veřejných knihoven na tradiční pracovní setkání s literaturou pro děti a mládež, které se bude konat ve středu 14. listopadu 2018 v 10 hodin ve společenském sále Pedagogické knihovny J. A. Komenského, Jeruzalémská 12, Praha 1.

čti

Projekt kampaně Rosteme s knihou – Čtenář na jevišti 2018

Společnost Svět knihy vyhlašuje v rámci kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou 6. ročník projektu Čtenář na jevišti 2018, který je určený všem skupinám dětí a mladých lidí ve školách, v literárně-dramatických oborech, zájmových sdruženích a dalších kroužcích, jež mají zájem si vyzkoušet práci s knihou, zpracováváním literárního textu a přípravou scénického čtení.

čti

Seminář Už máte svůj čtenářský klub?

SKIP ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR pro vás připravil seminář Už máte svůj čtenářský klub? Seminář se uskuteční v zasedací místnosti č. 136 /1. patro, ředitelská chodba/ dne 4. 10. 2018 od 9.00 - 17.00. hodin.

 

PROGRAM:

1. Dariusz Kawa - Čtenářské kluby v Polsku

2. Ondřej Lipár - Fra Book Club v Café Fra

3. Pavla Rudzká - Čtenářská skupina při Knihovně města Ostravy

4. Lucie Vrtalová a Eva Bělinová - Čtenářské kluby - ve veřejné knihovně či ve škole?

 

čti

Seminář Hans Christian Andersen česky: Pohádka ztracená v překladu

SKIP ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR pro vás připravil seminář Hans Christian Andersen česky: Pohádka ztracená v překladu. Seminář se uskuteční v učebně č. 145 /1. patro/ dne 19. 10. 2018 od 10.00 - 14.00. hodin.

čti

Knihovnické minimum

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě pořádá e-learningový kurz Knihovnické minimum. Jeho cílem je rozšíření dovedností pracovníků knihoven bez odborného knihovnického vzdělání v oblasti základních knihovnických dovedností. Kurz může být využit i jako inovativní.

Tutor: Petra Ševčíková

Termín kurzu: září 2018

Kapacita: 30 účastníků

Přihlášení: http://kurzy.knihovna.cz/enrol/index.php?id=5

čti
MSVK

Konference na PedF UK

26. 9. 2018 pořádá Pedagogická fakulta UK, katedra psychologie, katedra preprimární a primární pedagogiky a Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání konferenci

Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem (Cesty propojení výzkumu a praxe)

čti
Pedagogická fakulta

Stránky

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016