Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Podpora dětského čtenářství

Čtenářské kluby

Nová škola o. p. s. vydává Metodický oběžník projektu Školní čtenářské kluby na 2. stupni ZŠ, kterým se snaží propojit základní školy s knihovnami, přivést ke knihám druhostupňové děti a zároveň seznámit pedagogy, knihovníky i zainteresované rodiče s metodami, které vedou k rozvoji dětského čtenářství a pomáhají vybudovat vztah dětí ke knihám.

čti
Čtenářské kluby

Seminář Literatura pro děti a mládež v novém miléniu

SKIP ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR připravil seminář s Radkem Malým - Literatura pro děti a mládež v novém miléniu dne 24. listopadu v Klementinu, učebna č. 145, začátek v 9.00 hod.

Přednáška představí aktuální českou literaturu pro děti a mládež v souvislostech literárního provozu, soudobých trendů i ve světovém kontextu.

Cíle

čti
SKIP

Využití komiksu ve výuce

Centrum kolegiální podpory Nové školy, o.p.s. Vytváříme společenství nad knihou Vás zve na setkání:

ZŠ Květnového vítezství
Květnového vítezství 1554, Praha 4 - Jižní město

dne: 18. října 2017, 15:30 - 17:30

Téma: Využití komiksu ve výuce

čti

Seminář Jak se učit (a naučit) cizí jazyk

SKIP ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR připravil seminář s Lucií Grmelovou – Jak se učit (a naučit) cizí jazyk dne 14. listopadu v Klementinu, učebna č. 145, začátek v 10.00 hod.

čti
SKIP

Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství VI. - „Nové cesty za dobrodružstvím“

Městská knihovna v Přerově a Muzeum Komenského v Přerově zvou na 6. ročník odborného semináře pro pracovníky knihoven, pedagogické pracovníky a studenty na téma Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství. Seminář finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.

čti
Přerov

Seminář Poruchy čtení

SKIP ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR pro vás připravil seminář s Alenou Vorlíčkovou - Poruchy čtení dne 30. října v Klementinu, učebna č. 145, začátek v 10.00 hod.

Program:

čti
SKIP

E-learningový kurz KNIHOVNICKÉ MINIMUM

Moravskoslezská vědecká knihovna spustí od 11. září 2017 již 15. běh e-learningového kurzu Knihovnické minimum. Cílem projektu "Knihovnické minimum" je rozšíření dovedností pracovníků knihoven bez odborného knihovnického vzdělání v oblasti základních knihovnických dovedností. Kurz je zcela bezplatný.

Zájemci o absolvování tohoto kurzu si mohou vytvořit účet na adrese http://kurzy.knihovna.cz/login/index.php

čti
MSVK

Víly a skřítkové ze ZŠ Zborovská

Slavnostní vernisáž výstavy skřítků a víl proběhla poslední červnové úterý v prostoru před Skřítkovem na náměstí. Originální víly a skřítky vytvořily děti ze Čtenářského klubu, nápad vznikl po dubnové návštěvě Skřítkova. Majitelka – paní Václavíková dětem věnovala materiál k jejich výrobě. A tak vznikla myšlenka – skřítky nejen vyrobit, ale vdechnout jim život pomocí příběhu. Celkem vzniklo 10 exponátů. Vernisáž navštívila i paní místostarostka Michaela Petrová a paní knihovnice Hana Neubauerová, se kterou náš klub spolupracuje.

čti
Logo školy

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ ZKUŠENOST EXILU

Památník národního písemnictví vyhlašuje literární soutěž pro děti, mládež a dospělé na téma Inspirace odlišností: moje setkání s jinou kulturou u příležitosti konání výstavy Zkušenost exilu. Texty je možné zasílat do 30. září 2017. Vyhlášení výsledků se uskuteční 29. října 2017 v letohrádku Hvězda.

čti
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ ZKUŠENOST EXILU

Valná hromada

Klub dětských knihoven SKIP srdečně zve všechny své členy a členky na pravidelnou Valnou hromadu, která se tentokrát uskuteční v úterý 31. října 2017 od 14 hodin v Městské knihovně Ostrov (Karlovarský kraj).

čti
Klub

Stránky

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016