Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Poznejte krásu zámeckých knihoven s hravým pracovním listem pro děti

Národní muzeum připravilo zajímavý program dětským i dospělým návštěvníkům. Formou pracovních listů představuje zámecké knihovny umístěné na jednotlivých zámeckých objektech NPÚ Čech, Moravy a Slezska a zajímavým způsobem tak přibližuje dějinné souvislosti, historické zajímavosti a příslušnost zámeckých knihoven ke Knihovně Národního muzea.

čti
Národní muzeum 3000

Seminář Biblioterapie s Marcelou Kořínkovou

SKIP ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR pro vás připravil seminář s Marcelou Kořínkovou z Knihovny Kroměřížska - Biblioterapie dne 22. září v Klementinu, učebna č. 145, začátek v 10.00 hod.

čti
Národní knihovna ČR, Praha, seminář Biblioterapie jako další služba knihoven

Aliance pro otevřené vzdělávání

Překážky ve čtení, poslouchání, různé učební styly či jediný povolený internetový prohlížeč mohou omezit přístup ke vzdělávacím zdrojům. Nová brožura Aliance pro otevřené vzdělávání nabízí návod, jak  postupovat při vytváření dokumentů, prezentací a videí tak, aby je mohli využít i ti, kteří hůře vidí, slyší nebo nejsou příliš zdatní ve zvládání digitálních technologií. Příručka shrnuje, na co je třeba pamatovat, když se vzdělávací dokument dostane ke starším lidem, případně uživatelům, kteří špatně vidí nebo slyší…
čti

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Upozorňujeme na následující nabídku (leták):


Dovoluji si Vám nabídnout možnost oslovit učitele na českých školách prostřednictvím webu dvpp.info, což je největší portál inzerující kurzy pro učitele v ČR. Jedná se o jediný podobný ucelený portál v České republice, který shromažďuje nabídku DVPP od státních, neziskových i komerčních organizací. 

čti
EDUin, o. p. s. - Vzdělávání je i naše věc

Vybavení školní knihovny

Informace pro školy, které zařizují nebo vybavují školní knihovnu: Firma Antonín Gál vyrábí a montuje stavebnicový systém knihovních regálů a dalších doplňků do knihoven. Bližší informace a fotogalerii najdete na adrese www.knihovnicky-nabytek.cz

čti
Knihovnický nábytek Antonín Gál, truhlářství

Knížka pro prvňáčka - podpořte nás !

Vážené kolegyně a kolegové, prosím motivujte děti, aby podpořily naši charitu na Čtení pomáhá. Zatím máme jen 60 % částky, kterou pro vás potřebujeme!

čti
Čtení pomáhá

Zajímavý projekt v ZŠ Malešov

Další zajímavý projekt paní učitelky Kamenářové v malešovské základní škole.

Videosoubor sekvence (7:40 – 11:19). 

čti

Zajímavá aktivita ze školní knihovny ZŠ Zborovská v Táboře

Hanin kufřík

V hodinách literatury jsme v rámci Čtenářských dílen přečetli knihu Hanin kufřík. Skutečný příběh židovské dívky Hany Bradyové, která zahynula v nacistickém vyhlazovacím táboře Osvětim, oslovil nás všechny.

čti
ZŠ Zborovská, Tábor

Soutěž "Kamarádka knihovna"

Klub dětských knihoven SKIP vyhlašuje další (6.) ročník soutěže o nejlepší knihovnu pro děti v ČR "Kamarádka knihovna".

Pro tuto chvíli je nejdůležitější, že přihlášky do soutěže je nutno zaslat do 15. 6. 2016 na adresu SKIP, k rukám B. Štěpánové, Klementinum 190, 110 00 Praha 1.

čti
SKIP

Noc s Andersenem 2016 - Ostrava

Ve školní knihovně se nejen učíme, ale také spíme

Školní informační centrum ZŠ Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64 je v provozu od školního roku 2009/2010. Stalo se neoddělitelnou součástí školy. Poskytuje zázemí nejen pro výuku, ale i pro trávení přestávek nebo volného času. Zájem o knihy, knihovnu a čtení se snažíme podporovat také akcí Noc s Andersenem.

čti
ZŠ Provaznická, Ostrava

Stránky

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016