Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Vedení školní knihovny

Plánování činnosti a činnost školní knihovny

Činnost knihovny je konkretizována na jeden školní rok - v plánu by měly být zahrnuty nejen vlastní aktivity knihovny (besedy, účast na celostátních knihovnických projektech, lekce informační gramotnosti), ale i začlenění knihovny do dalších aktivit dané školy (Den otevřených dveří, školní akademie apod.).

Revize

Revize je povinná, vyplývá z knihovního zákona, který evidovaným knihovnám získal výjimku ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Provádí se v časových intervalech daných velikostí fondu.

Statistika školních knihoven

Statistika knihovny je povinná, provádí se na přelomu srpna a září na předepsaném formuláři MŠMT. V průběhu roku knihovna může sledovat dílčí ukazatele své činnosti - např. výpůjčky absenční (příp. prezenční), počet nově zapsaných čtenářů či počet návštěv registrovaných čtenářů, skladbu fondu apod., rezervace a jejich vyřizování, poplatky za zpozdné, kopírování apod. Je vhodné zařadit tyto statistické údaje do výroční zprávy školy.
 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016