Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Vytváření knihovního fondu

Fond školní knihovny je budován systematicky a odráží potřeby všech uživatelů knihovny - žáků a vyučujících. Fond tvoří jednak stávající fondy žákovské a učitelské knihovny, jednak nákup nové literatury - naučné i beletrie (ze zkušeností knihoven vyplývá poměr nakupované literatury naučné a beletrie zpravidla cca 60 : 40). Do fondu jsou získávány nejen klasické tradiční dokumenty jako jsou knihy a periodika, ale také audiovizuální a elektronické dokumenty.

Knižní fond se dělí na naučnou literaturu a beletrii a podle tohoto hlediska je i stavěn:

naučná literatura využívá stavění podle Mezinárodního desetinného třídění

  • podle velikosti prostor a podle potřeby dané instituce lze vyčlenit např. periodika, audiovizuální a elektronické dokumenty

beletrii je vhodné stavět abecedně podle autorů

  • s odlišením (např. barevným) žánrů,
  • autory označujeme podle prvního (případně i druhého) písmene příjmení na hřbet knihy
  • podle velikosti prostory a podle potřeby dané instituce lze vyčlenit např. pohádky, komiksy, divadelní hry apod. do zvláštních oddílů

součástí fondu knihovny mohou být i nejrůznější práce školy - projektové práce, seminární práce, fond regionálních článků apod.

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016