Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Legislativa

Dobrá školní knihovna či studijní a informační centrum školy, ve kterém je možné získávat nové poznatky v rámci vyučování i mimo ně, hledat informace v knihách, časopisech i na internetu, studovat i setkávat se, jsou asi potřebné pro každou školu. Pro vybudování takovéto součásti školy je vhodné se seznámit s předpisy, které činnost školních knihoven resp. studijních center upravují.

Protože zatím neexistuje metodický pokyn, instrukce ani jiná nezávazná forma doporučení, které může pomoci tam, kde má ředitel školy snahu školní knihovnu či centrum vytvořit, odkazujeme na obecně platné předpisy, které se vztahují i na oblast knihoven, a dále pak na mezinárodní doporučení určená přímo školním knihovnám. K diskusi nabízíme návrh standardu pro školní knihovny vycházejícího z mezinárodních doporučení a upraveného na naše podmínky.

Přehled předpisů vztahujících se k činnosti školních knihoven

Vzorový knihovní řád

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016